Open navigatie

Samen Sterk in Brabant

Logo SSIB

Met een schoon en veilig buitengebied voor ogen, ging medio 2009 het eerste regionale Handhavingsteam Buitengebied aan de slag. Zij houden toezicht en treden op in het buitengebied. En met succes!

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN, www.odbn.nl), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB, www.odzob.nl), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB, www.omwb.nl), de Provincie Noord-Brabant, alle Brabantse gemeenten, waterschappen, Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders.

Logo OMWB     Logo ODZOB     Logo ODBN

Waar letten ze op?

De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Maar overtredingen als het verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt worden ook door het handhavingsteam opgespoord. Hiertoe is het handhavingsteam 24 uur per dag en zeven dagen per week op pad in het buitengebied.

Ziet u zoiets?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant.

Meer weten?

Ontmoeting in het groen 2016

Op woensdag 25 mei waren uitvoerders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders werkzaam in het veld van het groene toezicht en handhaving te gast op het mooie Fort Altena in Werkendam. Het was een waardevolle ontmoeting. Klik op lees verder voor de presentaties, factsheets en foto's.
> Lees verder

Nieuwsflits SSiB