Open navigatie

Bodem

BodemDe ODBN beoordeelt bodemonderzoeken en saneringsplannen in het kader van vergunningverlening en handhaving  op basis van omgevingswetgeving en adviseert de deelnemers over deze onderzoeken en plannen. Daarnaast verzorgt de ODBN de afhandeling van het Besluit bodemkwaliteit. Op verzoek adviseert de ODBN zijn deelnemers in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beheer en bouwen door middel van het uitvoeren van bodemtoetsen of het schrijven van bodemparagrafen. Indien gewenst initieert en coördineert de ODBN de ontwikkeling van regionaal bodem- en ondergrondbeleid. Tenslotte voeren bodemadviseurs op detacheringsbasis intern bij deelnemers bodemwerkzaamheden uit.

Meer informatie is te vinden op www.odbn.nl/bodemloket. Of neem contact op met Niels Drillenburg of Ton Lomme.

Kennisnetwerk Bodem en Ondergrond

In het kennisnetwerk worden gemeenten actief via nieuwsberichten en tijdens regionale overleggen, themabijeenkomsten en workshops geïnformeerd over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de gevolgen hiervan voor de uitvoeringspraktijk. Zo nodig worden ontwikkelingen doorvertaald naar, bij voorkeur regionaal gedragen, uitvoeringsbeleid.

Bodemloket Brabant Noord

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben hun bodeminformatie ondergebracht bij het Bodemloket Brabant Noord. De bodemdata van deze gemeenten zijn gesynchroniseerd met de bodemgegevens van verdachte locaties die bekend zijn bij de provincie als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (afgekort Wbb).

Meer informatie is te vinden op www.odbn.nl/bodemloket.