Open navigatie

Collectieve taken

De ODBN voert voor de regio als geheel collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied. Het team is met verschillende projecten bezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Swinkels.

Team collectieve taken
Team collectieve taken: v.l.n.r. Yvonne van der Kop, René Govers, Patrick Swinkels, Maarten Peters, Anke Kemp.

Lees meer over het team collectieve taken in het interview met projectleider Patrick Swinkels.