Open navigatie

Scherper toezien op energiebesparingsverplichtingen

Energie besparen is goed voor de uitstraling van uw bedrijf of voor het verlagen van de energierekening, maar is ook zeker niet vrijblijvend. Wanneer uw kantoor meer verbruikt dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. In het energieakkoord is door diverse partijen afgesproken dat er meer prioriteit wordt gegeven aan energiebesparing bij o.a. kantoren, scholen en zwembaden/sauna’s en de toezicht en handhaving daarop door gemeenten. Naast de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, bezoeken toezichthouders daarom in de komende jaren kantoren, scholen en zwembaden voor een specifieke controle op de energiebesparingsverplichtingen.

Ook als uw verbruik lager is, kan het voor u uit maatschappelijk én financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om deze maatregelen te nemen. Hiermee draagt u bij aan een klimaatneutrale energievoorziening en tegengaan van klimaatverandering. 

          Gratis scan energiebesparing kantoren

GEZOCHT: 60 kantoorgebouwen voor gratis hulp!

De Provincie Noord-Brabant is opzoek naar 60 kantoorgebouwen die zij willen ondersteunen bij het maken van een energiebeheerplan. Uit onderzoek van ECN blijkt dat er bij grote kantoorpanden een groot besparingspotentieel zit. Het gaat om kleine aanpassingen waar u geen grote investeringen voor hoeft te doen maar wel een grote besparing mee bereikt. Lees verder op www.platformduurzamehuisvesting.nl.

Meer informatie over energiebesparing in kantoren, scholen en zwembaden/sauna's

Wilt u meer informatie voor de branche kantoren, scholen of zwembaden/sauna's? Bekijk dan nu onze folders met meer informatie over energiebesparing in deze branches.

Folder kantoren     Folder scholen         Folder zwembaden

Meer weten?

Wilt u meer weten, bekijk dan de volgende website's voor meer informatie over energiebesparende maatregelen:

Contact

Heeft u vragen over de digitale checklist of over de energiebeparende maatregelen? Neem dan contact op met onze toezichthouder Jeroen Delsink (0485) 729 109 of met projectleider Leo van den Akker (0485) 338 385.