Open navigatie

Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

In 2014 is het programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018’ bestuurlijk vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Doel van dit programma is het veiliger maken van Nederland door het versterken van een viertal focuspunten waarmee een nationale kennisinfrastructuur, het borgen van de kwaliteit, organisatorische verankering en een adequate uitvoering van de wettelijke taken in relatie tot omgevingsveiligheid worden verankerd.

De IOV bestaat uit vier deelprogramma’s:

De deelprogramma’s 1 tot en met 3 zijn (hoofdzakelijk) landelijke programma’s. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie Noord Brabant.

Het vierde deelprogramma is een voortzetting van de voormalige regeling voor provincies en gemeenten (Programmafinanciering externe veiligheid). Voor deelprogramma 4 dient de aanvraag voor bijdragen uit de beschikbare middelen per provincie te gebeuren.  De aanvraag van de provincie Noord-Brabant is de grondslag geweest voor het IOV Uitvoeringsprogramma 2015 van de Brabantse Omgevingsdiensten [link naar tekst IOV-uitvoeringsprogramma 2015 Brabantse Omgevingsdiensten]. Een nadere uitwerking van dit uitvoeringsprogramma is het Regionaal werkprogramma IOV [link naar tekst Regionaal werkprogramma IOV].

< Terug