Open navigatie

Geluid

De ODBN beoordeelt de geluidbelasting in het kader van de agrarische en industriële VTH werkzaamheden en ruimtelijke procedures. De ODBN maakt zelf rapportages in het kader van ruimtelijke procedures en beoordeelt extern aangeleverde rapportages in het kader van vergunningaanvragen. Daarnaast stelt de ODBN op verzoek geluidbeleid op voor haar deelnemers.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter Jans of Luc van Heijst.

Geluidsanering

ODBN voert voor diverse gemeenten geluidsaneringsprojecten uit. De projecten hebben tot doel het geluidniveau in en om de woning te verlagen en daarmee de leefkwaliteit te verbeteren. Het gaat daarbij om geluid van wegverkeer. Om inzicht te geven in wat geluidsanering is en wat er allemaal komt kijken bij een geluidsaneringsproject, heeft de ODBN speciaal over dit onderwerp de website www.odbn.nl/geluidsanering gemaakt. De website is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over geluidsanering.  

Voor meer informatie neem contact op met Luc van Heijst.

Snelweg Den Bosch