Open navigatie

Geur

De ODBN beoordeelt geur vanuit veehouderijen in het kader van de agrarische VTH werkzaamheden en stelt geuradviezen op, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke procedures en omgekeerde werking. Daarnaast stelt de ODBN geurgebiedvisies en geurverordeningen op voor gemeenten en beoordeelt achtergrond geur in relatie tot de Verordening ruimte 2014.

Neem voor meer informatie contact op met Stefan Hermsen.

De ODBN beoordeelt geur vanuit industrieën en mestverwerkers in het kader van de industriële VTH werkzaamheden en stelt geuradviezen op, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke procedures.

Meer voor meer informatie contact op met Marc Jacobs.

 Geur veehouderij