Open navigatie

Water

Water

De ODBN verzorgt technische advisering over operationeel grondwaterbeheer ingevolge de Waterwet en de uitvoering van het grondwaterbeschermingsbeleid op grond van de Provinciale milieuverordening (PMV).

Neem voor meer informatie contact op met Ton Lomme en Esther Sanders.