Open navigatie

Een veilige leefomgeving voor iedereen

blote-voeten-spijkerbroek 

Met respect voor de natuur

groene-bladeren 

Werken aan het kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving

koe-in-de-wei 

Duurzame ontwikkeling voor de regio

zonneboom 

Met oog voor alle milieuaspecten

maas 

Werken aan het kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving

maas 

Nieuws

Een gezamenlijk kompas: de toepassing van de LHS in Brabant

Met een gezamenlijk kompas werken de Brabantse omgevingsdiensten aan de verbetering van de provinciale VTH-taken. Zo wordt er nauw samengewerkt in de toepassing van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) om te komen tot een structurele en uniforme werkwijze in Brabant.

Lees het volledige bericht

Gevolgen uitspraak Hof van Justitie in Luxemburg van 14 januari 2021 (C-826/18 – Varkens in Nood-arrest)

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor beroepsmogelijkheden in geval van vergunningaanvragen.

Lees het volledige bericht

Betere waterkwaliteit door gebiedsgericht handhaven mest

In het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest Oost-Brabant en Limburg-Noord’ (GGH Mest) wordt door samen te werken intensief toezicht gehouden en gecontroleerd naleving van de regels rond het gebruik van mest. Er wordt informatie verstrekt en overtreders worden opgespoord en aangepakt. Het doel is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en voor alle ondernemers in de mestketen een eerlijk speelveld te creëren.

Lees het volledige bericht

Postadres
Victorialaan 1
5213 JG ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres
Victorialaan 1                   
5213 JG ‘s-Hertogenbosch       

Telefoonnummer
088 - 7430 000

E-mailadres
info@odbn.nl

 

Volg ons op LinkedIn

Bezoek onze Facebook pagina

Maak een keuze

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.