Open navigatie

Ik ben inwoner van Brabant

Vergunningen

 • Ik wil weten of een bepaald bedrijf een vergunning heeft

  De Omgevingsdienst Brabant Noord behandelt vergunningaanvragen en aanverwante verzoeken in opdracht van de gemeenten in Brabant-Noord en de provincie Noord-Brabant. Voor vragen over een specifiek bedrijf, een melding, vergunningaanvraag of verzoek kunt contact opnemen met de betreffende gemeente of de provincie.

 • Ik wil bezwaar maken over een afgegeven vergunning aan een bedrijf

  De Omgevingsdienst Brabant Noord behandelt vergunningaanvragen en aanverwante verzoeken in opdracht van de gemeenten in Brabant-Noord en de provincie Noord-Brabant. Voor het maken van bezwaar over een afgegeven vergunning kunt contact opnemen met de betreffende gemeente of de provincie.

 • Ik wil weten wat de ODBN doet op het gebied van vergunningen

  Ga naar "Dit doet uw ODBN op het gebied van vergunningen"

Toezicht en handhaving

 • Ik heb een klacht

  Bij de Milieuklachtencentrale kunnen inwoners van de provincie Noord-Brabant terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven maar ook in relatie tot overlast vliegverkeer, zwemwater, houtkap, sootenbescherming en Natura 2000. Klachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem, verstoring- of luchtverontreiniging. De omgevingsdienst behandeld deze klachten en gaat na of de klacht terecht is en wat mogelijk vervolg acties zijn.

  Een spoedeisende klacht meldt u via (073) 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

  Inwoners van gemeenten kunnen hun niet-spoedeisende klacht ook melden via een webformulier.

  De volgende klachten kunt u het beste melden bij de instantie die erachter vermeld staat:
  - Hondenpoep (gemeente en/of milieupolitie)
  - Vuilniszakken (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
  - Zwerfvuil (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
  - Ongedierte (milieupolitie/reinigingsdienst)
  - Groenonderhoud (gemeente)
  - Verkeersoverlast (gemeente)
  - Verontreiniging van oppervlaktewater (Waterschap/Rijkswaterstaat)
  - Legen vuilcontainer (gemeente)
  - Sluitingstijden horeca (gemeente)
  - Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren (politie)

 • Ik wil weten of een bepaald bedrijf zich aan de regels houdt

  De Omgevingsdienst Brabant Noord voert in opdracht van de gemeenten en provincie Noord-Brabant taken uit op het gebied van toezicht en handhaving. Omdat niet alle bedrijven uit Brabant-Noord door de ODBN worden gecontroleerd, kan het zijn dat deze informatie bij uw eigen gemeente of provincie beschikbaar is. Wanneer u belt naar de ODBN dan kunnen zij dat voor u nakijken. (0485) 338 300 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur

 • Ik wil weten wat de ODBN doet op het gebied van toezicht en handhaving

  Ga naar "Dit doet uw ODBN op het gebied van toezicht en handhaving"

Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling

 • Ik zoek informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

  De Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) organiseert de inzameling van huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel. Alle informatie hierover vindt u op www.afvalaanbieden.nl 

 • Ik zoek informatie over de bodem en ondergrond in Brabant Noord

  De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft een bodemloket. Een digitale (bodem)loket voor gemeenten, bedrijven en particulieren uit Brabant Noord met de meest actuele informatie over de bodem en ondergrond in deze regio.

 • Ik wil weten hoe het zit met de milieukwaliteit in Brabant Noord

  De Omgevingsdienst Brabant Noord werkt samen met diverse gemeenten continu aan het verbeteren van de milieukwaliteit. Daartoe ontwikkelt zij samen met gemeenten beleid en voert projecten uit.

 • Ik zoek informatie over geluidsanering van het wegverkeer

  De Omgevingsdienst Brabant Noord voert voor diverse gemeenten geluidsaneringsprojecten uit. De projecten hebben tot doel het verlagen van het geluidniveau in de woning. Het gaat daarbij om geluid van het wegverkeer.

 • Ik wil weten wat de ODBN doet op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling

  Ga naar "Dit doet uw ODBN op het gebied van duurzame en ruimtelijke ontwikkeling

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.