Open navigatie

Ik werk bij de overheid

Vergunningen


Toezicht en handhaving

 • Ik wil een offerte aanvragen voor een Wabo-taak

  De Omgevingsdienst Brabant Noord ziet erop toe dat de regels op basis van de wet milieubeheer worden nageleefd. Ook kan de ODBN controles uitvoeren op een reguliere Wabo-vergunning onderdeel bouwen.
  Wilt u een opdracht op dit gebied uitzetten neemt u dan contact op met de ODBN.

 • Ik wil weten wat de ODBN doet op het gebied van toezicht en handhaving

  Ga naar "Dit doet uw ODBN op het gebied van toezicht en handhaving"

Duurzame en ruimtelijke ontwikkeling

 • Ik wil een duurzame en/of ruimtelijke opdracht uitzetten bij de ODBN

  De Omgevingsdienst Brabant Noord voert (deel)regionale projecten uit op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Ook doet de ODBN onderzoekt en geeft zij advies over verschillende milieuaspecten als lucht, geluid, bodem en afval.
  Wilt u een opdracht op dit gebied uitzetten neemt u dan contact op met de ODBN.

 • Ik zoek informatie over de bodem en ondergrond in Brabant Noord

  De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft een bodemloket. Een digitale loket voor gemeenten, bedrijven en particulieren uit Brabant-Noord met de meest actuele informatie over de bodem en ondergrond in deze regio.

 • Ik zoek informatie over het Archeoloket

  Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. Hierin staat dat gemeenten in hun nieuwe bestemmingsplannen moeten aangeven hoe zij omgaan met de, in geding zijnde, archeologische waarden in hun bodem. Gemeenten hebben hiermee de verantwoordelijkheid voor hun bodemarchief gekregen. Dat betekent dat de gemeente de eisen stelt aan archeologisch onderzoek en controleert of er aan deze eisen is voldaan. Om gemeenten hierin te kunnen ondersteunen, heeft de Omgevingsdienst Brabant Noord een ArcheoLoket.

 • Ik wil weten wat de ODBN doet op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling

  Ga naar "Dit doet uw ODBN op het gebied van duurzame en ruimtelijke ontwikkeling"

Ik wil inloggen op Ons ODBN

 • Hoe moet dat?

  Ga naar www.odbn.nl. Door rechts bovenin op Ons ODBN te klikken, kunt u inloggen. U heeft als het goed is, een acitvatiemail ontvangen van de projectleider. 

Ik wil een medewerker van de ODBN spreken die verstand heeft van…

 • …Afvalinzameling en –verwerking

  De Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) organiseert de inzameling van huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel. Alle informatie hierover vindt u op www.afvalaanbieden.nl
  U kunt contact opnemen met de ODBN:
  Johan Bens | senior adviseur afval
  jbens@odbn.nl | (0485) 338 359

 • …Energie en duurzaamheid

  De Omgevingsdienst Brabant Noord voert (deel)regionale projecten uit op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.
  U kunt contact opnemen met de ODBN:
  Leo van den Akker | beleidsadviseur
  lvandenakker@odbn.nl | (0485) 338 385

 • …Juridische zaken

  U kunt contact opnemen met de ODBN:
  Paul Wintjes | juridisch adviseur
  pwintjes@odbn.nl | (0485) 338 350

 • …Milieuzaken

  U kunt contact opnemen met de ODBN:
  Patrick Melenhorst | teammanager Advies en Specialisten
  pmelenhorst@odbn.nl | (0485) 338 354

 • Kennis, Innovatie, Projecten, Processen (KIPP)

  U kunt contact opnemen met de ODBN:
  Ton Hermanussen | teammanager Kennis, Innovatie, Projecten, Processen (KIPP)
  thermanussen@odbn.nl | (0485) 729 190

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.