Open navigatie

Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

Veehouderij

Het RIVM is in samenwerking met GGD Brabant, ZLTO (namens LTO), WUR en de ODBN (namens Omgevingsdienst NL) gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om een kennisplatform in het leven te roepen over volksgezondheid in relatie tot veehouderij. Tijdens de oprichtingsvergadering is door alle aanwezigen de commitment voor de oprichting van het kennisplatform uitgesproken. Het kennisplatform wordt nu dan ook officieel opgericht. Het Kennisplatform geeft uitleg over complexe informatie, naar aanleiding van vragen of discussies in de maatschappij op het gebied van veehouderij en humane gezondheid.

Gezondheidsrapport 2012
Aanleiding voor het inrichten van een kennisplatform is onder andere het Gezondheidsraadrapport 2012 geweest. In dit onderzoek is naar voren gekomen dat er onvoldoende wetenschappelijke kennis is over gezondheidsrisico’s en dat onbekend is wat de relatie is tussen deze gezondheidsrisico’s en de stalgrootte. Daarnaast versterkt geur- en stankhinder de maatschappelijke onrust. Het advies luidde daarbij dat, om tegemoet te komen aan de maatschappelijke onrust, er op lokaal niveau een kwalitatieve beoordeling van de gezondheidsrisico’s moet worden uitgevoerd.

Kennisplatform geeft duidelijkheid en handelingsperspectieven
Het Kennisplatform komt tot standpunten over veehouderij en humane gezondheid. En geeft handvaten aan beleidsmakers om deze kennis in de praktijk te kunnen vertalen. Er is veel informatie op dit gebied in omloop en er zijn verschillende standpunten over die informatie. Doordat standpunten van het kennisplatform gedeeld worden door alle deelnemende partijen aan het platform, kan zij een verhelderende bijdrage leveren aan het publieke debat en kan het maken van (beleids)keuzes ondersteund worden. Tevens kan het platform handelingsperspectieven bieden aan betrokkenen.

Expertise- en communicatieforum
Het kennisplatform gaat bestaan uit een expertiseforum en een communicatieforum. De ODBN is in beide fora betrokken namens Omgevingsdienst NL. Het communicatieforum maakt zichtbaar welke vragen leven bij de achterbannen van de deelnemende organisaties of breder in de maatschappij. Het expertiseforum zorgt vanuit inhoudelijk perspectief voor het beantwoorden van die vragen. Het communicatieforum heeft vervolgens een belangrijke rol bij het op juiste wijze verwoorden van de inhoudelijke standpunten.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.