Open navigatie

Nieuws

Eerste ronde controles stoppers succesvol afgerond

De coronacrisis heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt maar het is tóch gelukt; de eerste ronde controles in het kader van de stoppersregeling is succesvol afgerond door de ODBN. Tijdens de piek van de crisis vonden er geen fysieke controles meer plaats. Toch moesten enorm wat agrarische bedrijven in onze regio vóór 31 mei 2020 gecontroleerd worden. Met alternatieve administratieve controles is dit gelukt. Van 248 agrarische bedrijven in de regio Brabant-Noord is nu inzichtelijk gemaakt of deze zijn gestopt of doorgaan.

Lees het volledige bericht

Update: Problemen bereikbaarheid Milieuklachtencentrale opgelost

De problemen rondom de minder goede telefonische bereikbaarheid van de Milieuklachtencentrale zijn inmiddels opgelost. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat u mogelijk heeft ondervonden.

Lees het volledige bericht

JongODBN: het jongerennetwerk van de ODBN

De ODBN is niet alleen in haar bestaan een jonge organisatie. Wij opereren in een complex, snel veranderend speelveld. Dat maakt dat wij als organisatie snel groeien. Daarmee groeit ook het aantal jonge professionals bij de ODBN. Jonge mensen vinden het steeds belangrijker om maatschappelijk relevant werk te doen. Dat is precies wat een organisatie als de ODBN kan bieden; inzet voor natuur en milieu en bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving. Jonge professionals weten ons dan ook steeds beter te vinden. Reden genoeg dus om de verbinding met elkaar te zoeken.

Lees het volledige bericht

AB vergadering 8 juli: "Ik merk de positieve afslag"

Op woensdag 8 juli vond de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de ODBN plaats. De laatste voor de zomervakantie en wederom op virtuele wijze, namelijk via Microsoft (MS) Teams. Er waren veel positieve geluiden over de organisatie vanuit ons bestuur.

Lees het volledige bericht

Wijziging postadres en telefoonnummer

Per 1 juli wijzigt ons postadres naar Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Het voorkeursadres voor post blijft info@odbn.nl. Al onze 0485 nummer worden vervangen door 088 nummers. Vanaf 1 juli 2020 zijn wij te bereiken op het algemene telefoonnummer 088 - 7430 000.

Lees het volledige bericht

Brabantse omgevingsdiensten werven samen

De provincie Noord-Brabant zet de laatste jaren in op versnelling van de transitie van de veehouderij. Dit beleid, dat zich met name richt op vermindering van de stikstofuitstoot binnen de veehouderij, vraagt de komende jaren veel extra capaciteit op het verlenen van vergunningen vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) aan agrarische bedrijven. Om te voorzien in deze extra capaciteit, hebben de drie Brabantse omgevingsdiensten samen een boost gegeven aan de werving. Een uitdaging, omdat de arbeidsmarkt op dit punt buitengewoon schaars is.

Lees het volledige bericht

ODBN hervat fysieke controles

Vanaf 18 mei 2020 heeft de ODBN de fysieke controles hervat. Er werd al zoveel mogelijk gedaan om toezicht en handhaving te kunnen laten continueren. De reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving gingen door, maar dan in aangepaste vorm. Er vonden niet standaard fysieke bedrijfsbezoeken plaats. De landelijke versoepeling van de coronamaatregelen stelt ons nu in staat om dit weer mogelijk te maken. Vanwege de constatering van coronabesmettingen bij nertsenbedrijven hebben wij uit voorzorg de controles op deze bedrijven in onze regio uitgesteld.

Lees het volledige bericht

Nieuwe website SSiB

Bij een professionele organisatie hoort natuurlijk ook een eigen website. Tot op heden was alle informatie van en over SSiB te raadplegen op de website van de ODBN maar sinds vandaag heeft SSiB een eigen website www.ssibbrabant.nl. Daarnaast kunt je SSiB volgen op Facebook en Twitter.

Lees het volledige bericht

Gevolgen versoepeling coronamaatregelen voor werkwijze ODBN

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. De werkwijze voor toezicht en handhaving bij de ODBN wordt aangepast aan de versoepeling. Als omgevingsdienst vervullen we een wezenlijke taak. Dat blijven we doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen.

Lees het volledige bericht

SSiB: Beschermde vogelsoort Oeverzwaluw ontdekt in Berkel-Enschot

Bij de bouw van appartementen en woningen rondom het nieuwe winkelcentrum Koningsoord is door een natuurinspecteur van SSIB de beschermde vogelsoort de Oeverzwaluw ontdekt. De vogels zijn ontdekt in een hoop afgegraven grond op het perceel nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Door deze ontdekking is de bouw in dit gebied in samenspraak met de gemeente Tilburg, de aannemer en de Omgevingsdienst Brabant Noord stilgelegd om deze soort te beschermen.

Lees het volledige bericht

OD on Tour voorjaar 2021

De komende editie van OD on Tour zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De exacte data worden nog bekend gemaakt. De ODBN trekt hierbij samen op met collega-diensten ODZOB in de regio Zuidoost Brabant en OMWB in de regio Midden- en West-Brabant.

Lees het volledige bericht

Langere wachttijden aanvragen Wet natuurbescherming, procedures gebieden Natura 2000

Te veel stikstofneerslag is niet altijd goed voor de natuur. Daarom is in veel gevallen een natuurvergunning nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor (deels) gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het PAS echter onvoldoende onderbouwd verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Inmiddels is vergunningverlening weer deels mogelijk.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.