Open navigatie

Nieuws

Taskforce veehouderij: Er is hard gewerkt aan de 8 maatregelen

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben in 2020 gewerkt aan de uitwerking van de 8 maatregelen vanuit het rapport ‘Meer dan de som der delen’ van de Taskforce Veehouderij 1.0. In werkgroepen hebben zij efficiencyslagen gemaakt in de agrarische werkwijzen rond vergunningverlening. In de Taskforce Veehouderij 2.0 (‘Taskforce’) is samengewerkt en afstemming gezocht om te komen tot eenduidige werkwijze waar nodig en mogelijk. In 2020 zijn 7 van 8 maatregelen nader uitgewerkt met elkaar. In maart verzonden wij hierover een nieuwsbrief.

Lees het volledige bericht

OD on Tour: 27 september - 1 oktober 2021

De Brabantse omgevingsdiensten zetten fysiek of virtueel – afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen – de deuren open om een kijkje achter de schermen te nemen. Onder de noemer OD on Tour nodigen de ODBN, ODZOB en OMWB opdrachtgevers uit. Noteer alvast in uw agenda: 27 september tot en met 1 oktober 2021.

Lees het volledige bericht

Wachttijden vergunningverlening Wet natuurbescherming

De wachttijden voor natuurvergunningen zijn al enige tijd fors. Hierdoor blijft het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Om inzicht te geven in de gemiddelde wachttijden is er een webpagina aangemaakt.

Lees het volledige bericht

Inzicht uit de informatieplicht energie

Sinds 1 juli 2019 verplicht het Activiteitenbesluit bedrijven en instellingen te rapporteren over hun energieverbruik en de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Deze verplichting levert nu waardevolle inzichten over de situatie bij bedrijven en informatie voor informatiegestuurd toezicht.

Lees het volledige bericht

Gebiedsgerichte handhaving mest

Schoon oppervlakte- en grondwater is van belang voor natuur, landbouw, mens en milieu en de drinkwatervoorziening. Daarom is het naleven van regels rondom mest door de agrarische sector erg belangrijk. Verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties werken daarom samen aan een betere naleving van de mestregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest.

Lees het volledige bericht

Samen werken aan een veilig Brabant Noord

Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant Noord door het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het risicorelevante bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. De ODBN ondersteunt en houdt toezicht op deze bedrijven vanuit een risicogericht principe.

Lees het volledige bericht

Ketenaanpak past bij de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen

In mijn werk zie ik allerlei maatschappelijke opgaven op ons afkomen die iets betekenen voor de leefomgeving. Denk aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. Tegelijkertijd zie ik toenemende criminaliteit die de druk op het milieu nog meer verhoogt. Fraude op het gebied van afval, mest of asbest bijvoorbeeld. Bij de omgevingsdienst doen we daar iets aan. Sterker nog; het is één van onze kerntaken.

Lees het volledige bericht

Langere wachttijden bij behandeling vergunningaanvragen

Vanwege de stikstofproblematiek is er een grote werkvoorraad ontstaan bij de verlening van natuurvergunningen. Ook komen er meer nieuwe aanvragen binnen dan gewoonlijk. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk.

Lees het volledige bericht

Brabantse samenwerking duurzaam bodembeheer: “Bodemvervuiling en grondverzet stopt niet bij gemeentegrenzen”

De bodem onder onze voeten is de basis van een gezonde en veilige leefomgeving. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is dan ook belangrijk dat voor de toekomst duurzaam en veilig bodembeheer geborgd is. Bodemvervuiling en grondverzet stopt niet bij gemeentegrenzen. Daarom werken de Brabantse omgevingsdiensten nauw samen om een vitale bodem in de provincie in stand te houden. Hoe ziet die samenwerking eruit?

Lees het volledige bericht

Oplevering bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS

De drie Brabantse Omgevingsdiensten hebben recentelijk de bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief de Nota bodembeheer PFAS aan de deelnemende gemeenten opgeleverd. Na bestuurlijke vaststelling is dit de aanvulling op bestaande bodemkwaliteitskaarten en kan er weer ‘gewoon’ grondverzet plaatsvinden zonder dat aanvullend PFAS-onderzoek noodzakelijk is.

Lees het volledige bericht

Nieuwe fotografie: ‘Hier maken wij werk van!’

Bij de ODBN maken wij iedere dag werk van een schone en veilige leefomgeving. Met dank aan John Geven Studio’s kunnen we met nieuw beeldmateriaal ons verhaal vertellen.

Lees het volledige bericht

Traineeship Omgevingswet succesvol afgerond

De 16 trainees Omgevingswet die in september 2019 zijn begonnen bij de ODBN en de ODZOB, hebben vrijdag 11 september allemaal hun certificaten en EVP’s ontvangen. Iedereen heeft het opleidingsjaar succesvol afgerond, en blijft werken bij één van de twee diensten.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.