Open navigatie

Transitie zorgvuldige veehouderij

door Chantal de Rooij op 02 dec 2013, 13:42 Transitie zorgvuldige veehouderij

De Omgevingsdienst Brabant Noord organiseert bijeenkomsten over nut en noodzaak van de transitie naar zorgvuldige veehouderij en de rollen en taakverdeling van de ODBN, gemeenten en Provincie Noord-Brabant daarbinnen.

Zorgvuldige veehouderij in 2020

In Brabant heeft het Brabant Beraad afgesproken dat in 2020 veehouders in Brabant staan voor en rekening houden met dierenwelzijn, een gezonde leefomgeving, een goede verstandhouding met de buren en economisch bestaansrecht voor de ondernemer. Hiervoor is een omvangrijk programma in ontwikkeling. Dat programma behelst de transitie naar een zorgvuldige landbouw in 2020, waarin partijen in de gehele voedselproducerende keten een bijdrage leveren. Zowel het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap, de overheid, de belangenorganisaties en de maatschappelijke organisaties.

Belangrijke rol voor de overheid

De overheid (provincie, omgevingsdiensten en gemeenten) krijgt hierin een belangrijke rol. Gemeenten en omgevingsdiensten staan aan de lat voor de uitvoering ervan. Om die goed voor te bereiden, toe te rusten en te ondersteunen is een integraal implementatieteam samengesteld, waarin de Provincie Noord-Brabant en alle de drie omgevingsdiensten in Noord-Brabant deelnemen. Deze drie omgevingsdiensten organiseren in 2013 en 2014 in alle drie de gebieden een aantal bijeenkomsten en activiteiten om alle 'uitvoerende' partijen voor te bereiden op de nieuwe instrumentaria en werkwijzen.

Bijeenkomsten in Brabant Noord

In de twee eerste bijeenkomsten (op 21 en 27 november) die de ODBN organiseerde is met name ingegaan op de achtergronden van de transitie en wat er op grond van de transitie op de gemeenten afkomt. Vervolgens is geïnventariseerd waar de medewerkers van de gemeenten en de ODBN behoefte aan hebben om de transitie te laten slagen en straks hun werk goed te kunnen doen.

Op 10 en 12 december 2013 staan de twee vervolgbijeenkomsten gepland. In deze bijeenkomsten wordt meer ingegaan op de inhoud.

De bijeenkomsten staan als volgt gepland:

  • Dinsdagochtend 10 december 2013 bij de ODBN in Cuijk
  • Donderdagochtend 12 december 2013 bij de ODBN in Den Bosch


Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan nog. Stuur daarvoor een e-mail naar Rob Giepmans rgiepmans@odbn.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.