Open navigatie

De Bossche Buitens

door Chantal de Rooij op 29 jan 2014, 14:57 De Bossche Buitens

De Bossche Buitens zijn zes bijzondere locaties in de overgangszone van stad naar land. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het programma De Bossche Buitens ingediend voor de provinciale subsidieregeling Landschappen van Allure. De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft in opdracht van de gemeente Den Bosch ondersteund bij de onderlinge afstemming van de projecten en het schrijven van het investeringsvoorstel.

Provinciale regeling Landschappen van Allure

Door samen met de regio te investeren in de Landschappen van Allure (de Maashorst, de Brabantse Wal en Het Groene Woud) werkt de Provincie Noord-Brabant aan haar ambitie om van Brabant een hoogwaardige kennis- en innovatieregio te maken. De investeringen zijn gericht op het creëren van hoogwaardige groene landschappen die zorgen voor een aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat.

De Bossche Buitens: schakels tussen stad en land

Zes private initiatieven vormen samen het programma De Bossche Buitens. De gezamenlijke inzet van de projecttrekkers is het versterken van de relatie tussen stad en land, tussen 'de stad en het bosch van de Hertog'. De Bossche Buitens voegen ontbrekende schakels toe aan het bestaande groen-blauwe netwerk. Tegelijkertijd krijgen vergeten en versleten plekken een nieuwe landschappelijke, culturele en recreatieve betekenis. Gezamenlijke arrangementen versterken de ontsluiting van het gebied als geheel.

De zes projecten

De initiatiefnemers van project de Groene Woud Reus in Vught realiseren onder andere een boomkronenpad dat leidt naar een spectaculaire oriëntatietoren (Groene Woud Reus). Op Museaal Landschapspark Out Herlaer komen kunst, cultuur en natuur samen, onder meer door samenwerking met het Noordbrabants Museum uit ’s-Hertogenbosch. De eigenaren van Landgoed De Denneboom versterken de natuur- en cultuurwaarden op hun familielandgoed en realiseren er een 'broedplaats' voor groen, creatief en artistiek talent. In Buurtschap De Ruiting maakt intensieve veehouderij plaats voor natuur, (verblijfs)recreatie, ruimte voor therapie en trainingen en extensieve landbouw. Stadsboerderij Eyghentijds gaat het trefpunt vormen in het Kanaalpark ten oosten van 's-Hertogenbosch. Op deze functionerende boerderij wordt de consument boer. In Het Oude Aadal herstellen samenwerkende bewoners en een ondernemer het landschap van voor de komst van de Zuid-Willemsvaart.

Uitsluitsel

De gemeente Den Bosch vraagt  nu bij de provincie Noord-Brabant  voor het programma  De Bossche Buitens een investeringsbijdrage aan van €10,5 miljoen in het kader van de Landschappen van Allure. De verwachting is dat  Gedeputeerde Staten op 11 maart 2014 besluiten over de diverse investeringsaanvragen die bij de provincie ingediend zijn.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.