Open navigatie

Land van Cuijk klimaatbestendigheid

door Chantal de Rooij op 11 feb 2014, 12:33 Land van Cuijk klimaatbestendigheid

Beweegparken, omgekeerde drempels, half verharde parkeerplekken en meer groen in de openbare ruimte. Deze en nog veel meer voorbeelden passeerden de revue tijdens het klimaatatelier dat onlangs plaatsvond in Cuijk.

Klimaatbestendig Land van Cuijk

Als afsluiting van het regionale stimuleringsproject Groene Gevels & Daken organiseerde de Omgevingsdienst Brabant Noord, samen met bureau Voor Elkaar Krijgen dit atelier. Het doel van het klimaatatelier was om het onderwerp groene gevels en groene daken te verbreden naar het thema klimaatbestendige openbare ruimte, of nog beter, klimaatbestendig Land van Cuijk.

Samen!

Bijzonder aan het klimaatatelier was de hoge opkomst per gemeente. Niet alleen duurzaamheidscoördinatoren namen deel, ook medewerkers civieltechniek openbaar groen, water, stedebouwkundigen en RO-specialisten gaven acte de presence.

Doe-het-zelf

Het klimaatatelier, bij La Tertulia aan de rand van Cuijk, had een groot doe-het-zelf-gehalte. Samen met collega’s werd gewerkt aan een gemeentelijke casus. Van een wegreconstructie tot de nieuwe inrichting van een gebied. Tijdens deze exercitie inventariseerden en bespraken de deelnemers de belangrijkste klimaataspecten bij deze casus. Daarbij ging het niet alleen over de 'hardware', zoals molgoten en groene gevels, maar juist ook over procesmatige en sociale zaken zoals de financiering, vraaggestuurd werken, gezondheid (hittestress) en veiligheid.

Inspiratie

Voorafgaand aan de exercities hielden enkele specialisten een inspiratiepitch. Over thema’s als natuurspeeltuinen, te natte en te droge periodes, over kosten en baten van maatregelen en over  nieuwe boomsoorten in de openbare ruimte. De specialisten namen vervolgens ook actief deel aan het klimaatatelier en zorgden zodoende mede voor een levendige, informatieve dag. De resultaten uit het atelier worden momenteel verwerkt tot een inspirerende notitie voor de gemeenten. Binnenkort worden deze gepresenteerd aan bestuurlijk Land van Cuijk, zodat men ook op bestuurlijk niveau weet heeft van de mogelijkheden om klimaatbestendig te bouwen en in te richten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.