Open navigatie

Programmatische Aanpak Stikstof dichterbij

door Laura van den Wildenberg op 21 mei 2014, 13:48 Programmatische Aanpak Stikstof dichterbij

In Brabant liggen voedselarme natuurgebieden en is de veehouderijsector relatief groot, de stikstofproblematiek is hier dan ook een belangrijk onderdeel in de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Provincie Noord-Brabant en de ODBN zijn daarom goed vertegenwoordigd in de werkgroepen rondom de Programmatische Aanpak Stikstof, die begin 2015 in werking treedt. Het doel van deze programmatische aanpak is tweeledig: het mogelijk maken van economische ontwikkelingen én het bereiken van de natuurdoelen.

Wetsvoorstel
Op 24 april is het wetsvoorstel PAS aangenomen in de tweede kamer. Hierbij zijn diverse amendementen en moties aan- en overgenomen. Dit betekend dat er een wijziging gaat plaatsvinden in de Natuurbeschermingswet. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de eerste kamer. Met het aannemen van dit wetsvoorstel is de oplossing voor economische ontwikkelingen met een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een stap dichterbij. De recent gewijzigde planning (Brief staatssecretaris Dijksma van 1 april 2014) is nu gericht op het terinzage leggen van de ontwerp-PAS rond de zomer.

Stikstofproblematiek
Het grootste deel van de vergunningaanvragen in het kader van de Natuurbeschermingswet heeft betrekking op stikstofemissies en –depositie. Dit speelt vooral in de agrarische sector maar ook bij verkeer en industrie. Bijna alle Natura 2000-gebieden in Brabant zijn al jarenland overbelast door de achtergrondconcentraties aan stikstof en de biodiversiteit gaat hierdoor achteruit. De ODBN is op verschillende manieren betrokken bij de Programmatische Aanpak Stikstof.

De ODBN is het Kenniscentrum op het gebied van landbouw en groene wetgeving. Meer weten over deze onderwerpen? Ga dan naar www.odbn.nl/kenniscentrum

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.