Open navigatie

Geurverspreidingsmodel V-Stacks

door Laura van den Wildenberg op 28 mei 2014, 14:05 Geurverspreidingsmodel V-Stacks

De ambtelijke MOLO werkgroep veehouderij en milieu, waarvan de ODBN deel uit maakt, heeft in een brief aangegeven hoe de gemeenten om kunnen gaan met het geurverspreidingsmodel V-Stacks. Dit model is door de provincie Noord-Brabant ernstig in twijfel getrokken. Dit heeft de provincie aan de minister van Milieu en Infrastructuur laten weten in een brief van 22 april 2014.

Advies
Als gevolg van de brief zijn bij gemeenten en omgevingsdiensten vragen gerezen over de vergunningverlening. Moeten of kunnen we bij de vergunningverlening in dit stadium nog gebruik maken van V-Stacks of is er een alternatief? De MOLO werkgroep veehouderij en milieu heeft zich over deze vraag gebogen en heeft zijn overwegingen via het IGO in een brief naar alle Noord-Brabantse gemeenten gestuurd.

Geen alternatief
In de brief is te lezen dat er momenteel geen alternatieven zijn voor een verspreidingsmodel en dat het wettelijk verplicht is om gebruik te maken van V-Stacks-vergunning. Er zijn eventueel wel mogelijkheden om de beslistermijnen te verlengen of op te schorten en om een aanvraag buiten beschouwing te laten. Op die manier kunnen tot er meer duidelijkheid is over het gebruik van V-Stacks ongewenste ontwikkelingen worden voorkomen.
Het gebruik van V-Stacks-gebied is niet wettelijk verplicht en ook hier is geen alternatief voor. Het is echter zo dat het berekenen van de geurbelasting op gebiedsniveau plaats vind waardoor de gevolgen minder vergaand zijn dan bij de vergunningverlening.

De ODBN is het Kenniscentrum op het gebied van landbouw en groene wetgeving. Meer weten over deze onderwerpen? Ga dan naar www.odbn.nl/kenniscentrum

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.