Open navigatie

Natuurreservaten in Noord-Brabant?!

door Laura van den Wildenberg op 19 jun 2014, 09:29 Natuurreservaten in Noord-Brabant?!

Om de natuur in Europa te beschermen en om de afname aan biodiversiteit te keren, werken de lidstaten samen aan een netwerk van natuurgebieden onder de naam “Natura 2000”. In Nederland zijn er ruim 160 van deze gebieden, zowel op het land als op zee. Natura 2000-gebieden zijn natuurreservaten met unieke natuurwaarden. In de provincie Noord-Brabant liggen 21 van deze natuurreservaten, bijvoorbeeld de Loonse en Drunense Duinen, de Peelgebieden en het Bossche Broek.

ODBN helpt mee aan Natura 2000
Als ODBN werken we op diverse fronten mee aan de bescherming van kwetsbare natuur: bijvoorbeeld via vergunningverlening, toezicht, handhaving en planontwikkeling.

De ODBN heeft onder meer de provinciale vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet onder haar hoede. Deze wet beschermt de Natura 2000-gebieden. Daarnaast werkt de ODBN voor de provincie, gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties bij de uitvoering van toezicht en handhaving. Voor de Natura 2000-gebieden is hierbij ook het samenwerkingsverband Samen Sterk In het Buitengebied te noemen (SSIB). De SSIB heeft bijzondere aandacht voor deze natuurreservaten.

ODBN adviseert, innoveert en ontwikkelt
Ook is de ODBN met vele partners in overleg om tot planvorming voor de Natura 2000-gebieden te komen. Zo wordt gewerkt aan een effectieve inzet en een goede samenwerking ten behoeve van de voor ieder gebied benoemde instandhoudingsdoelen. Tot slot kan het Kenniscentrum landbouw en groene wetgeving genoemd worden, dat door de ODBN wordt ontwikkeld. Binnen dit kenniscentrum worden de krachten gebundeld om ook de doelen van Natura 2000 te realiseren.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sander van Loon of Ben Timmers. Kijk ook eens op deze website van het ministerie van Economische zaken.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.