Open navigatie

Volksgezondheid en veehouderijen

door Laura van den Wildenberg op 28 jul 2014, 13:15 Volksgezondheid en veehouderijen

Vanuit het MOLO is een werkgroep aan de slag gegaan met een voorstel over hoe om te gaan met het aanvullend toetsingsinstrument voor het meenemen van volksgezondheidsaspecten bij de ontwikkeling van veehouderijen.

Onderzoeken

Over de mogelijke gevolgen van intensieve veehouderijen in de directe omgeving van burgers hebben de afgelopen jaren op landelijk niveau enkele onderzoeken plaatsgevonden. Daarnaast vindt op dit moment nog een uitgebreid onderzoek plaats vanuit het RIVM. Uit de inmiddels afgeronde onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er gevolgen kunnen zijn, maar er is nog geen duidelijke relatie op basis van afstanden, dieraantallen, emissies of anderzijds aangetoond. Voor provincies, gemeenten en omgevingsdiensten in den lande ontbreekt een duidelijk toetsingskader. Zij lopen tegen het probleem aan dat niet helder is op welke manier volksgezondheidaspecten bij veehouderijen in de Wabo en Wro besluitvormingsprocedures kunnen worden meegenomen.  

Aanvullend toetsingsinstrument

Het voorgaande is voor de GGD Brabant/Zeeland, Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid (verder: de GGD) aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het aanvullend toetsingsinstrument; een risico-inventarisatie en -evaluatie voor gezondheid bij veehouderij, september 2013. Op dit moment is er echter nog onduidelijkheid over de praktische toepassing hiervan. Deze onduidelijkheid, in combinatie met de behoefte bij de provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten en omgevingsdiensten om volkgezondheid zorgvuldig mee te kunnen nemen bij de afwegingen ten aanzien van de ontwikkeling van veehouderijen, is aanleiding geweest dat er begin 2014 vanuit het MOLO een werkgroep is geformeerd om te komen tot een voorstel hoe hier mee om te gaan.

Notitie Veehouderij en volksgezondheid

Door juristen van de provincie en de drie Brabantse omgevingsdiensten is onderzocht wat op dit moment de juridische mogelijkheden zijn met betrekking tot dit onderwerp. De resultaten zijn besproken met de GGD en komen terug in de notitie ‘Veehouderij en volksgezondheid; Mogelijkheden om volksgezondheidaspecten mee te wegen bij vergunningverlening’. Als vervolg op de notitie wordt in het tweede gedeelte van 2014 door de werkgroep onderzocht hoe naar de toekomst toe praktisch om te gaan met het aspect volksgezondheid bij de ontwikkeling van veehouderijen. Het streven is om  gezamenlijk tot een breed gedragen werkwijze te komen die recht doet aan het belang van de volksgezondheid voor de burgers in Noord-Brabant.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.