Open navigatie

Europese workshop Habitatrichtlijn

door Laura van den Wildenberg op 28 aug 2014, 07:27 Europese workshop Habitatrichtlijn

Van 2 juli tot en met 4 juli heeft de ODBN op verzoek van de Provincie Noord-Brabant de IMPEL-workshop “Nature protection in permitting and inspection of industrial installations – Implementation of Art. 6 (3) Habitats Directive” bijgewoond.

Wat is IMPEL?

IMPEL is een EU- netwerk van bevoegde gezagen dat zich richt op de implementatie en toezicht en handhaving van milieuregelgeving. Onder de vlag van IMPEL worden diverse initiatieven rond milieu- of natuurthema’s en wetgeving opgestart. Doel is veelal kennisuitwisseling tussen personen, regio’s en staten om tot een betere uitvoering van de milieuwetgeving te komen.

Habitatrichtlijn

Tijdens de workshop is onderzocht hoe de verschillende lidstaten van de EU uitvoering geven aan de Habitatrichtlijn. Hierbij valt te denken aan hoe de deelstaten de Habitatrichtlijn hebben vertaald of verwerkt in eigen wetgeving, hoe de vergunningverlening rond deze regelgeving verloopt, in hoeverre er relaties liggen met RIE-bedrijvigheid (voorheen IPPC) en MER-procedures en hoe toezicht en handhaving is georganiseerd. De inventarisatie zal worden verwerkt in een rapportage.

Presentaties

De verschillende deelnemers hebben daarnaast een casus uit de eigen regio gepresenteerd waarin de specifieke problemen op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de realisatie van de instandhoudingdoelen van een of meer Natura 2000 gebieden in beeld werden gebracht. Rob Segers van de ODBN heeft een presentatie gegeven over de Nederlandse en Brabantse aanpak rondom ammoniakemissies en -depositie afkomstig uit de veehouderij, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en vergunningverlening en toezicht en handhaving van luchtwassers.

Rapportage

Naar aanleiding van de workshop volgt een rapportage over de wijze waarop de verschillende lidstaten en regio’s uitvoering aan artikel 6 van de Habitat richtlijn. Het is de bedoeling om deze in de herfst van 2014 aan te bieden aan de Europese commissie.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.