Open navigatie

Controles opslag van gevaarlijke stoffen

door Laura van den Wildenberg op 01 sep 2014, 09:40 Controles opslag van gevaarlijke stoffen

In september en oktober van dit jaar gaat de Brandweer Brabant Noord (BRBN) samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) alle bedrijven controleren waar meer dan 10.000 kilogram gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek uitgevoerd door de inspectie leefomgeving en transport (ILT) waaruit blijkt dat de veiligheid van deze opslagen niet altijd gewaarborgd is.

Samen controleren
De ODBN is verantwoordelijk voor het milieutoezicht bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Zij controleren op aspecten zoals gevaarkenmerken van de stoffen, gescheiden stoffenopslag, product- en bluswateropvang, bodembescherming en explosieveiligheid. De kennis van de ODBN sluit daarmee goed aan bij de kennis van de brandweer, die veel weet van brandbeveiligingsinstallaties, brandcompartimentering en de repressieve inzet van de brandweer. Door de samenwerking ontstaat er een betere en meer volledige inspectie. Daarnaast kunnen de toezichthouders ook veel van elkaar leren tijdens de inspecties.

Rapportages
Bij de controles wordt gewerkt met digitale checklisten, waardoor het naleefgedrag bij deze bedrijven snel en overzichtelijk per controleaspect in beeld wordt gebracht. Aan het eind van het jaar wordt  aan alle gemeenten in onze regio  gerapporteerd wat de stand van zaken is  bij de opslagen in hun gemeente. Zo weten de gemeenten in een oogopslag of de veiligheid maximaal gewaarborgd is of dat er verdere acties noodzakelijk zijn.

Aanleiding
De controles worden uitgevoerd naar aanleiding van constateringen van de landelijke inspectie leefomgeving en transport (ILENT). Zij constateert al enige jaren dat de veiligheid bij de zwaarste categorie van de opslag van gevaarlijke stoffen (beschermingsniveau 1) niet altijd gewaarborgd is. Bij beschermingsniveau 1 is er sprake van de opslag van meer dan 10.000 kilogram (brand)gevaarlijke stoffen binnen een brandcompartiment en dient een automatische blusinstallatie aanwezig te zijn om de veiligheid te kunnen borgen.

Collectieve taken
Dit project is een onderdeel van het programma collectieve taken. De ODBN voert voor de regio als geheel collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied. Daarmee dragen de collectieve taken bij aan een schone en veilige leefomgeving.

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Ronald Desink via rdelsink@odbn.nl of Diany Stoel via dstoel@odbn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.