Open navigatie

Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

door Laura van den Wildenberg op 19 apr 2017, 14:30 Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren. De landelijke maatregelen hebben ruim 5 maanden geduurd.

Streng hygiëneprotocol

Bij commerciële pluimveebedrijven is bezoek alleen mogelijk als wordt voldaan aan een streng hygiëneprotocol. Het komt erop neer dat stalbezoek vanaf heden is toegestaan, mits het principe van schoon erin en schoon eruit wordt toegepast. Dat is ook logisch omdat er nog altijd sprake is van een verhoogd risico vanuit de omgeving. Er wordt dus benadrukt dat het van belang is om de hygiëne voor stalbetreders streng toe te passen vanwege de nog steeds aanwezige risico’s.

Landelijke maatregelen

In november 2016 zijn landelijke maatregelen ingesteld om te voorkomen dat Nederlandse pluimveebedrijven besmet zouden raken met hoog pathogene vogelgriep (HPAI). Deze maatregelen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: maatregelen om insleep van vogelgriep vanuit wilde vogels te voorkomen en maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van verspreiding tussen bedrijven.

In de risicobeoordelingen van de deskundigengroep dierziekten is te zien dat het verspreidingsrisico tussen bedrijven al gedurende langere tijd verminderd is, ten opzichte van januari 2017. De laatste uitbraak op een commercieel pluimveebedrijf in Nederland dateert van 25 december 2016. Er is tijdens deze crisis, voor zover bekend, geen virus verder verspreid.

Aantallen

In de periode 9 november 2016 tot en met 19 april 2017 zijn er acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet en in totaal zijn 15 bedrijven geruimd. In totaal zijn er 727.500 vogels geruimd; daarvan waren het 503.000 kippen, 217.900 eenden en 6600 andere vogels. Preventief zijn er 335.000 kippen gedood.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): 0900 0388.

Wanneer er verschijnselen gezien worden die kunnen wijzen op vogelgriep, neemt u ook contact op met NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten: 045- 546 31 88. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.