Open navigatie

Omgevingsdienst Brabant Noord wil harde aanpak milieucriminaliteit

door Inge van den Elzen op 25 apr 2017, 09:18 Omgevingsdienst Brabant Noord wil harde aanpak milieucriminaliteit

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wil de komende jaren toezicht en handhaving veel meer uitvoeren op basis van de milieu- en maatschappelijke effecten. Daarnaast wil zij een harde aanpak van de zware milieucriminaliteit. Er komen steeds meer signalen van toezichthouders dat criminelen zich verrijken ten koste van het milieu en de gezondheid van mensen. Drugsafvaldumpingen, het knoeien met grondstromen, het aantasten van de natuur, dit alles voor financieel gewin. Door het koppelen van databestanden, het uitwisselen van gegevens en intensieve samenwerking met andere overheidsdiensten moet de aanpak effectiever worden. Ook het verbod op asbestdaken in 2024 en de komst van de Omgevingswet in 2019 zijn prioriteiten van het Dagelijks Bestuur van de ODBN.

De focus die de ODBN wil leggen, staat omschreven in de Kadernota 2018. Op basis van die Kadernota is de Programmabegroting 2018 gemaakt. Het Dagelijks Bestuur van de ODBN heeft de concept Programmabegroting 2018 vandaag aangeboden aan zijn deelnemers.

Structureel sluitende begroting na forse bezuinigingen

Het Dagelijks Bestuur biedt een sluitende meerjarenbegroting aan. Lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur (portefeuillehouder financiën) en wethouder bij de gemeente Grave, Eric Daandels: “De Omgevingsdienst heeft net als de andere regionale instellingen te maken gekregen met forse bezuinigingen als gevolg van de economische crisis. Inmiddels is er sinds 2014 al voor ruim 2,2 miljoen bezuinigd. Het afgelopen jaar hebben we een tekort van ruim 0,5 miljoen maar dat kwam door incidentele reserveringen en uitgaven. Meerjarig is er een sluitende begroting.

Op 12 juli 2017 wordt de Programmabegroting 2018 door het Algemeen Bestuur van de ODBN vastgesteld.

Kritiek op de omgevingsdienst 

De afgelopen periode was er kritiek vanuit enkele gemeenten. Matthie van Merwerode, wethouder bij de gemeente Uden en voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de ODBN: “Er is niets mis mee dat de deelnemers de ODBN kritisch blijven volgen. De dienst werkt er echter hard aan om de kwaliteit van de geleverde diensten te optimaliseren. De bezuinigingsopgave is inmiddels afgerond. Op dit moment zijn vacatures opengesteld om te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar diensten van onze deelnemers. Daarbij merken wij dat de arbeidsmarkt aantrekt en het soms even duurt voordat alle vacante plaatsen zijn ingevuld. De prioritering van werkzaamheden wordt echter altijd in overleg met de betreffende gemeente en de provincie bepaald, zodat er geen milieurisico wordt gelopen.”

Omgevingsdienst Brabant Noord

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant in Noord-Oost Brabant. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.