Open navigatie

Omgevingsdiensten en Inspectie SZW gaan nauwer samenwerken

door Chantal de Rooij op 03 jul 2017, 17:26 Omgevingsdiensten en Inspectie SZW gaan nauwer samenwerken

Om erop toe te zien dat asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De drie Brabantse omgevingsdiensten pakten milieucriminaliteit in de asbestketen al  gezamenlijk aan. Ook de verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Gezien de grote hoeveelheid asbest die de komende jaren nog verwijderd moet worden, is gekozen om de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de omgevingsdiensten te intensiveren. De nauwere samenwerking is vastgelegd in de Agenda toezicht asbest sanering en de intentieverklaring is op woensdag 10 mei 2017 door beide partijen getekend.

Op basis van de combinatie van informatie uit velerlei bronnen, wordt bepaald welke bedrijven de grootste risico’s vormen voor de leefomgeving. Bedrijven die bij meerdere partners in het vizier zijn krijgen daardoor eerder te maken met een controle, dan bedrijven die al langere tijd bewijzen een goede nalever te zijn. Door informatie te bundelen van klachten en controles in het veld en deze uit te wisselen met partijen als politie, justitie, inspectiediensten en gemeenten, wordt een steeds beter inzicht verkregen in de milieurisico’s binnen de asbestketen. Bedrijven die een potentieel risico vormen in de keten, komen duidelijk in beeld. Met niet-reguliere manieren van toezicht leggen de omgevingsdiensten vervolgens de vinger op illegale praktijken. Daardoor kan doelgericht worden gewerkt en wordt de toezichts- en analysecapaciteit heel gericht ingezet. Onlangs heeft de samenwerking geleid tot het aantreffen van een bedrijfsmatige illegale asbestverwijdering. Zowel Inspectie SZW als de Omgevingsdienst Brabant Noord zijn met een nader onderzoek bezig. Ook de politie zal bij deze casus worden betrokken.

Informatie uitwisselen en gezamenlijk optreden

De samenwerking tussen Inspectie SZW en ODNL vindt plaats op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak. In de Agenda toezicht asbest sanering is opgenomen dat op strategisch gebied met elkaar zal worden afgestemd wat de doelen van het toezicht zijn, met aandacht voor gezond en veilig werken. Tactisch gezien worden er afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van illegale saneringen, juridische verantwoordelijkheid en inbreng bij landelijke interpretatie van wetgeving. Op operationeel vlak wordt er structureel kennis en data over de uitgevoerde controles en interventies uitgewisseld.

Asbestdaken 2024

Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken is gezamenlijk optreden steeds meer van belang. Vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten. In dat jaar is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.  Dat betekent dat vóór 2024 al het asbest verwijderd moet zijn. Samen met de gemeente ontwikkelt de ODBN een “routekaart 2024”. We gaan vanaf dit najaar gezamelijke deze uitdaging oppakken. Aangezien alle gemeenten voor dezelfde uitdaging staan, is samenwerking veel efficiënter. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.