Open navigatie

Omgevingsdienst heeft ook rol in certificatiestelsel asbest

door Chantal de Rooij op 01 feb 2018, 14:14 Omgevingsdienst heeft ook rol in certificatiestelsel asbest

Bij het proces van het slopen of renoveren van een gebouw bestaat het risico dat er asbesthoudende materialen vrijkomen. Vooral bij het verwijderen van asbesthoudende materialen ontstaan risico’s op het vrijkomen van asbestdeeltjes. Er zijn strenge regels opgesteld aan de manier waarop deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze asbestregelgeving heeft tot doel zowel de leefomgeving als de werknemers te beschermen voor de risico’s van vrijkomende asbestdeeltjes.

Voor het inventariseren en verwijderen van asbest is een certificatiesysteem van toepassing. Dit systeem functioneerde niet op de gewenste wijze. Het achterwege laten van toezicht en handhaving op de gecertificeerden had tot gevolg dat burgers en het milieu onnodig en ongewenst werden blootgesteld aan asbest. Er dient toezicht op deze gecertificeerden te worden uitgeoefend.

Omdat de directeur van een omgevingsdienst nu is aangemerkt als belanghebbende bij een handhavingsbeslissing, moeten meldingen die de omgevingsdienst doet bij Certificerende Instanties inhoudelijk worden behandeld. Een melding moet door een Certificerende instelling in beginsel gezien worden als een verzoek om handhaving. Deze aanscherping is het gevolg van de uitspraak van de rechter in een beroepszaak tussen de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en een Certificerende Instelling op het gebied van asbestcertificaten. Hierdoor is het certificatiesysteem voor asbest verbeterd en zorgen we daarmee voor een schonere en veiligere leefomgeving.

> Lees ook “Directeur omgevingsdienst belanghebbende bij handhavingsbeslissing”
> Lees ook “Omgevingsdienst stapt met succes naar de rechter om handhaving af te dwingen”

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring.