Open navigatie

Startschot voor Inspectieview Milieu bij de ODBN

door Laura van den Wildenberg op 21 mrt 2018, 15:40 Startschot voor Inspectieview Milieu bij de ODBN

Sinds deze week zijn we als ODBN aangesloten  op Inspectieview Milieu (IvM). We wisselen vanaf nu onze gegevens uit S4O uit met IvM. Hierdoor kunnen onze (handhavings) partners onze gegevens gebruiken. En kunnen wij de gegevens van onze partners inzien via IvM. Hierdoor hebben we meer informatie die ons kan helpen bij onze werkzaamheden.

Jan Lenssen heeft afgelopen dinsdag tijdens de 1ste instructiebijeenkomst voor ODBN medewerkers, het officiële startschot voor het gebruik van IvM gegeven.

Wat is Inspectieview Milieu (IvM)?

IvM is de landelijke centrale voorziening om informatie over (milieu) inspecties met elkaar uit te kunnen wisselen. Voor omgevingsdiensten loopt het uitwisselen van die gegevens via het aansluiten van het regionale ‘VTH-systeem’ op die landelijke voorziening. Zodra een regio is aangesloten kunnen inspecteurs via een virtueel dossier informatie over inspectieobjecten raadplegen. Deze informatie is voor toezichthouders en handhavers toegankelijk via een beveiligde website. IvM biedt informatie over onder meer inspecties, meldingen, overtredingen, maatregelen, toestemmingen (vergunningen) en signalen van bedrijven. Ten slotte biedt IvM - onder zeer strikte randvoorwaarden - ook strafrechtelijke en bestuurlijke handhavers en toezichthouders de mogelijkheid in elkaars informatie te kijken.

In de Omgevingswet/het Besluit Omgevingsrecht is een informatieplicht opgenomen voor de bevoegde gezagen én de omgevingsdiensten. Daarin is ook bepaald dat door aan te sluiten op IvM wordt voldaan aan die informatieplicht.    

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.informatieuitwisselingmilieu.nl.

Foto: Annette Moolenaar, Implementatiemanager, Stelselteam Inspectieviews, Jan Lenssen, directeur ODBN  en André Bijl, Productowner Inspectieviews, Stelselteam Inspectieviews.

Terug naar het nieuwsoverzicht