Open navigatie

ODBN aan de slag met versterken organisatie

door Chantal de Rooij op 11 apr 2018, 16:30 ODBN aan de slag met versterken organisatie

Een consistent meerjarig ontwikkelingsplan, zorgen voor voldoende (vast) personeel en het kostendekkend maken van de tarieven. Dat zijn de belangrijkste verbeteracties waarmee het Dagelijks Bestuur en de directie van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) de organisatie snel beter willen laten functioneren.

De verbeteracties vloeien voort uit het onderzoeksrapport van adviesbureau BMC, dat op verzoek van de ODBN de afgelopen weken de (financiële) knelpunten bij de ODBN heeft geanalyseerd. Directe aanleiding voor het onderzoek was het negatieve  financiële resultaat van de omgevingsdienst in 2017.

Oorzaken

Het onderzoek van BMC haalt een aantal oorzaken naar boven, die deels geworteld zijn in het verleden. Zo is bij de oprichting van de ODBN de organisatie onvoldoende ruimte geboden voor de opbouw en ontwikkeling ervan. Hierdoor is het fundament van de organisatie zwak gebleven. Door de bezuinigingstaakstelling kon de ODBN niet krachtig genoeg investeren in de organisatie. Ondanks wisselingen van directie is het de ODBN niet voldoende gelukt om te groeien naar de dienstverlenende organisatie die het wil zijn.

De bedrijfsvoering van de ODBN is nog niet op orde; de verouderde systemen functioneren niet naar behoren en er is sprake van onvoldoende vast personeel op cruciale functies. De deelnemers (Provincie Noord-Brabant en gemeenten) zijn enerzijds eigenaar van de ODBN en anderzijds opdrachtgever. Deze rollen conflicteren op sommige punten en momenten.

Eén van de oorzaken van het zwakke fundament van de organisatie is het gebrek aan verbinding tussen het primair proces en financiën. De begroting, jaarrekening en verantwoording (Planning & Control-producten) zijn op dit moment meer producten van de afdeling Financiën dan van de hele organisatie. Er is geen relatie tussen het tarief en de kostprijs binnen de ODBN. Hierdoor is de begroting niet kostendekkend.

Oplossingen

De ODBN heeft een aantal actiepunten in gang gezet om de organisatie te versterken. In 2017 is een project gestart om de systemen te verbeteren. Dit project wordt met extra mensen en middelen versterkt, waardoor de systemen gaan werken voor de organisatie in plaats van andersom, zoals nu het geval is. De werving voor nieuwe medewerkers is gestart en inmiddels zijn al nieuwe vaste medewerkers aangenomen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een meerjarig ontwikkelingsplan met een duidelijke focus, een keuze in prioriteiten en een realistische planning. Dit plan is voor de zomer gereed.

Op korte termijn worden de jaarlijkse werkafspraken en de Gemeenschappelijke Regeling (onder andere technische aanpassingen op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen en helderheid rond de collectieve taken) tussen de ODBN en de deelnemers aangescherpt, zodat duidelijker is wat van elkaar verwacht mag worden.

Om ervoor te zorgen dat de P&C-producten het primaire proces gaan ondersteunen, vindt een beperkte organisatieaanpassing plaats, met name in de aansturing. Financiën is dan niet meer alleen het domein van de afdeling Financiën, maar van de hele organisatie. Dit zorgt voor een sterke verbinding. Medio 2018 wordt duidelijk hoe het tekort van 2017 wordt opgelost. Op dit moment wordt gewerkt aan de herziening van de begroting 2018 en aan de begroting 2019, zodat in de tweede helft van 2018 duidelijk is wat het kostendekkend tarief is. Hierdoor is er geen discussie meer over de opbouw van de tarieven en zijn de financiën transparant.

Versterking Dagelijks Bestuur

Om ervoor te zorgen dat de actiepunten daadkrachtig worden opgepakt, voegt het bestuur van de ODBN tijdelijk een bestuurder toe aan het Dagelijks Bestuur. Deze bestuurder ondersteunt de directie en onderhoudt de bestuurlijke contacten met de deelnemers.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de afdeling communicatie van de ODBN via:
communicatie@odbn.nl of 0485-338300

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.