Open navigatie

Nieuwe informatieplicht vraagt om intensivering energietoezicht

door Chantal de Rooij op 21 jun 2018, 07:47 Nieuwe informatieplicht vraagt om intensivering energietoezicht

De nieuwe collegeakkoorden bevatten over het algemeen hoge ambities op het gebied van klimaat en energie. Dan is het goed te weten dat toezicht en handhaving van de Wet milieubeheer één van de meest effectieve klimaatmaatregelen is die een gemeente kan nemen. Dat blijkt onder andere uit een factcheck van NRC-next op de stelling  ‘één ambtenaar bespaarde net zo veel als 6 windmolens’.

Informatieplicht voor bedrijven

Maar energietoezicht wordt nog effectiever, want enkele maanden geleden kondigde minister Wiebes een informatieplicht voor bedrijven aan. Bedrijven moeten uiterlijk 1 juli 2019 bij het bevoegd gezag (gemeenten) aangeven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben getroffen. Met deze omgekeerde bewijslast krijgen gemeenten veel informatie beschikbaar waarmee ze informatiegestuurd en dus effectiever toezicht kunnen houden. Maar om écht effect te sorteren is wel een extra inspanning van gemeenten nodig.

Extra inspanning

Een extra inspanning is als eerste nodig, omdat de informatieplicht nieuw is en het toezicht daarop een nieuwe gemeentelijke taak. Zeker rond de introductie is goed toezicht noodzakelijk. Lang niet alle bedrijven zullen immers uit eigen beweging de gevraagde informatie tijdig, volledig en correct aanleveren. Vooral in de tweede helft van 2019 zal het toezicht een extra inspanning vragen.

Daarnaast is het aantal bedrijven veel groter dan voorheen. De informatieplicht geldt straks voor enkele duizenden bedrijven in onze regio. De meeste daarvan worden vanwege de beperkte milieurisico’s zelden of nooit bezocht door een milieutoezichthouder. Slechts enkele gemeenten houden nu al energietoezicht bij deze categorie A en B bedrijven. Steekproefsgewijze controles zijn nodig om te controleren of deze bedrijven de juiste informatie aanleveren. En dat is meer dan de meeste gemeenten op dit moment doen.

Subsidieregeleing

Het Rijk werkt aan een subsidieregeling om gemeenten te stimuleren met de nieuwe wetgeving aan de slag te gaan. De regeling moet worden gezien als een (tijdelijke) aanvulling op de  bestaande middelen die gemeenten via het gemeentefonds ontvangen voor energietoezicht. De subsidie zal dus niet alle uitvoeringskosten dekken en zeker niet de structurele kosten. Eind 2018 kan de subsidie worden aangevraagd door een uitvoeringsplan in te dienen. Zodra hierover meer bekend is zal de ODBN gemeenten hierover informeren.

Terug naar het nieuwsoverzicht