Open navigatie

Brabants Buitengebied: schoner en veiliger

door Chantal de Rooij op 20 sep 2018, 13:30 Brabants Buitengebied: schoner en veiliger

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een meerjarig Brabant breed programma, dat door de inzet van een netwerk van professionals op het gebied van toezicht en handhaving, bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit én de veiligheid van het buitengebied in Noord-Brabant.

SSiB is in het jaar 2008 gestart en in de loop der jaren uitgegroeid tot een Brabant breed programma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid  van het BPO. Vanaf 2017 voeren we een meerjarig uitvoeringsprogramma SSiB 2017 – 2020 uit. Het BPO vormt het bestuurlijk platform waar SSiB één van de speerpunten is.

Uitvoering SSiB belegd bij de ODBN

Eind 2017 hebben alle partners ingestemd met het voorstel om voor 4 jaren gezamenlijk het uitvoeringsprogramma SSiB 2017 – 2020 ter hand te nemen en de toezegging te doen hiervoor ook jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Een mooi bestuurlijk resultaat. Aan SSiB de uitdaging om dit ook waar te maken en het hiermee uitgesproken vertrouwen om te zetten in de gewenste resultaten. In december 2017 hebben de directies van de Brabantse Omgevingsdiensten besloten om de uitvoering van SSiB volledig te beleggen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Dit met als doel een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering te realiseren.

SSiB team op volle sterkte

Op basis van dit besluit is een implementatieplan opgesteld en zijn nieuwe SSiB-boa’s geworven. Mede omdat enkele boa’s met pensioen zijn gegaan of een andere werkkring hebben gevonden. Per 1 mei 2018 is het SSiB-team weer op volle sterkte. Dit SSiB- team wordt ondersteund door een klein faciliterend team voor operationele coördinatie, communicatie, accountmanagement en personele begeleiding.

Het volledige Evaluatierapport leest u op www.odbn.nl/ssib

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.