Open navigatie

Procedure Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR)

door Sanne van Deelen op 08 okt 2018, 13:17 Procedure Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR)

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord is toe aan een herziening. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 26 september ingestemd met deze herziening. Om de GR ODBN ook daadwerkelijk te kunnen wijzigen, moeten alle deelnemers instemmen.

Waarom deze wijziging?
De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 januari 2015 gewijzigd. Op een aantal punten is de wet vereenvoudigd en op sommige punten verduidelijkt en/of aangescherpt. De wijziging in de wet is vooral gekomen om de invloed van de gemeenteraden en provinciale staten op samenwerkingsverbanden te verbeteren. Verder verdeelt de wet de bevoegdheden tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur duidelijker.

Hoe nu verder?
Het Algemeen Bestuur vraagt de deelnemende colleges om zo snel mogelijk het besluit te nemen waarmee ze instemmen met de Gewijzigde GR ODBN. Daarbij is het streven naar inwerkingtreding per 1 januari 2019 genoemd. In het Algemeen Bestuur is overigens al wel gezegd dat april 2019 meer realistisch is. Als alle 17 colleges hebben ingestemd is de Gewijzigde GR ODBN van kracht. Collega’s bij de ODBN, waarvoor de Gewijzigde GR ODBN gevolgen heeft voor zijn of haar werk, worden op tijd daarover geïnformeerd. Eind oktober is in beeld wie dat zijn en wat de gevolgen zijn. De betrokkenen horen er vervolgens meer van.

Terug naar het nieuwsoverzicht