Open navigatie

Samenwerken aan verbetering veiligheid

door Sanne van Deelen op 10 dec 2018, 08:45 Samenwerken aan verbetering veiligheid

Veiligheid bij risicorelevante bedrijven staat hoog op de (bestuurlijke) agenda. In het verleden zijn er namelijk teveel incidenten geweest. Hierdoor is de noodzaak voor verbeteringen nog duidelijker geworden. De ODBN heeft samen met de Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN) onderzoek gedaan naar de risico’s bij deze risicorelevante bedrijven. We hebben onderzocht hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Hier is een Meerjarenperspectief uit gerold. Hiermee laten we zien op welke manier de veiligheid bij deze bedrijven verbeterd kan worden. Voorheen deden we dit als partijen vooral naast elkaar, nu hebben we gezamenlijk deze handschoen opgepakt.

Wat willen we hiermee bereiken?
Als we het dus hebben over acceptatie van risico’s vanuit bepaalde bedrijven, moeten we daar op brabantbreed niveau over nadenken. En niet alleen nadenken, maar ook concrete oplossingen aandragen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Deze taak hebben wij als ODBN dus samen met de VRBN opgepakt. Met het Meerjarenperspectief zoomen we in op hele concrete maatregelen die we kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren.

Oplossingen
Om die veiligheid te verbeteren, gaan we de komende jaren samen aan de slag. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Bedrijven zelf bewust maken

Als overheid moeten we meer gaan ‘loslaten’. Onze taak is om bedrijven bewust te maken van de risico’s die er zijn bij de uitvoering van de bedrijfsactiviteit. Hier moeten we dan ook intensief op gaan inzetten. Als bedrijven namelijk actief en bewust zijn, dan is het thema veiligheid het hele jaar door ‘top of mind’, en niet maar één keer per jaar met de toetsing door de overheid.

  • Alleen handhaven als het niet anders kan; de basis is vertrouwen

Ook hier hebben we het weer over meer en meer loslaten en vertrouwen geven.
Het blijkt namelijk dat bedrijven het heel graag goed willen doen, maar het soms verkeerd interpreteren. Begeleiding en coaching zijn dan ook belangrijke begrippen als het gaat om het kunnen geven van vertrouwen. Uiteraard; handhaving blijft één van de basistaken en blijven we dus ook nog zeker doen.

  • Het leveren van maatwerk

De aanpak moet passen bij het bedrijf. Dan hebben we het onder andere over sturen op bewustwording als het bedrijf zich niet bewust is van de risico’s, of juist sturen op naleving. Bijvoorbeeld als het bedrijf geen grip heeft op de zaken waar ze aan moet voldoen. Waar voorheen op elke situatie het antwoord ‘toezicht en handhaving ‘ was, zoeken we nu voor iedere situatie een passende aanpak.

  • Van regel- naar risicogericht

In de aanpak staat het risico centraal en kijken we verder dan enkel de regels of voorschriften uit de milieuvergunning. De grip op risico’s wordt bepaald door de genomen maatregelen, het systeem van up-to-date houden van deze maatregelen en de cultuur binnen het bedrijf. Op al deze niveaus moet er aandacht zijn. Natuurlijk kijken we ook naar de visie van bedrijven op een bepaald risico. Deze aanpak vraagt niet alleen wat van de bedrijven, maar ook van de medewerkers van de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

Dit zijn de uitgangspunten waar we de komende jaren mee aan de slag. Samen met de VRBN vertalen we dit elk jaar naar concrete acties in een gezamenlijk werkplan. Daarbij hebben we een aantal meetbare doelen gesteld om de veiligheid te verbeteren. Zo kunnen we heel goed zichtbaar maken, wat in dit geval onze bijdrage is geweest aan een veilige leefomgeving.

Download
Benieuwd naar het totaalverhaal? Lees dan onderstaand document:

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.