Open navigatie

Akoestisch onderzoek gegund voor geluidssaneringsplan Noord-Brabant

door Martine Tekelenburg op 22 okt 2019, 12:09 Akoestisch onderzoek gegund voor geluidssaneringsplan Noord-Brabant

Eind juli zijn alle ODBN-gemeenten in Noord-Brabant per brief geïnformeerd over de uitvoering van de aanpak van geluidsanering van hoog belaste woningen langs drukke wegen in de regio. Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op een voorbereidingssubsidie van het Rijk. Dit traject heeft de ODBN medio juli in gang gezet. Besloten is om het akoestisch onderzoek, dat nodig is voor de aanvraag van voorbereidings subsidie, uit te besteden. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure doorlopen en inmiddels is opdracht vertrekt aan een tweetal adviesbureaus: Antea en DGMR.

Wie doen er mee?
Aan de gemeenten die niet tot de RMB behoren, is conform het AB besluit gevraagd op eigen kosten aan te sluiten bij dit project. De gemeenten Haaren, Vught, Den Bosch en St Michelsgestel hebben te kennen geven niet aan te willen sluiten maar de sanering zelf af te ronden. De gemeenten Landerd, Oss en Sint Anthonis hebben geen saneringswoningen meer waarvoor nog voorbereidingssubsidie aangevraagd moet worden. De stilgevallen saneringsprojecten zijn hier weer opgepakt.

De afgelopen periode is er bij deelnemende gemeenten informatie opgevraagd over de woningen en de wegen. Inmiddels hebben we bijna alle informatie binnen of ontvangen we deze op korte termijn.

Het onderzoek is vanwege de omvang verdeeld in drie percelen (meer dan 4000 woningen):
Perceel 1: Bernheze en Meierijstad (Antea)
Perceel 2: Uden en Boekel (Antea)
Perceel 3: Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Boxmeer (DGMR)

Op 14 en 15 oktober heeft startoverleg met deze bureaus plaatsgevonden.

Verkeersmodel BBMA
Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de verkeersgegevens uit het nieuwe provinciale verkeersmodel BBMA. Deze gegevens zijn sinds kort beschikbaar en worden gebruikt

Hoe nu verder?
De adviesbureaus zijn aan het werk. Op korte termijn komen de eerste concept rapporten van een tweetal deelprojecten. Deze zullen besproken worden met Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) die door het rijk zijn belast met subsidie verstrekking. Als BSV kan instemmen met de gekozen aanpak en wijze van rapporteren zullen de overige deelrapporten worden opgesteld en de aanvragen gefaseerd worden ingediend.

Conform planning zullen alle deelrapporten voor 1 januari 2020 gereed zijn en alle aanvragen voor 1 februari 2020  ingediend. Onlangs hebben alle gemeenten een e-mail ontvangen met daarin de deadline voor het indienen van een aanvraag. Gezien de voortgang in het project verwacht de ODBN voor de gestelde deadline van 1 februari de subsidie aanvragen in te dienen

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.