Open navigatie

Update 1 april - Effecten coronavirus op de werkwijze van de ODBN

door Evy van Iersel op 01 apr 2020, 14:52 Update 1 april - Effecten coronavirus op de werkwijze van de ODBN

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart aangescherpte maatregelen bekend gemaakt, om de corona-uitbraak zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, en uiteraard ook voor het werk van de ODBN.  Het gaat in ons geval over een aangepaste werkwijze om verspreiding van corona te voorkomen. Als omgevingsdienst vervullen we een wezenlijke taak. Dat blijven we doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen.

Dienstverlening
Als ODBN vervullen we een belangrijke maatschappelijke taak. Wij blijven onze functie zo goed en zo veel mogelijk vervullen, net zoals de politie, de zorg, gemeenten en vele andere instanties. Vanzelfsprekend met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen. Verder gaan we zorgvuldig om met bedrijven die nu in de problemen zijn geraakt.

Alle medewerkers van de ODBN kunnen thuis inloggen en vanuit huis werken. Onze gebouwen hoeven alleen open te blijven om spullen op te halen, voor onze telefonistes en voor collega’s die niet thuis kunnen werken vanwege specifieke omstandigheden. Onze dienstverlening blijft dus binnen de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk op peil. De ODBN is bereikbaar, en de thuiswerkende collega’s hebben veelvuldig digitaal contact over het werk.

Coronasticker ODBN

Toezicht en handhaving
Er wordt zoveel mogelijk gedaan om medewerkers hun werk te kunnen laten continueren. De reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving gaan door maar wel in aangepaste vorm. We hebben daar de afgelopen periode ook ervaring mee opgedaan.

  1. Er vinden niet standaard fysieke bedrijfsbezoeken plaats.
  2. Niet altijd is toezicht op locatie nodig. In deze periode voeren wij dus waar mogelijk ook toezicht op afstand uit. Door bijvoorbeeld telefonische interviews, vragenlijsten, e-mail contacten met bedrijven, telefonisch overleg etc.
  3. Bij klachten, meldingen en ongewone voorvallen waar een bedreiging is voor de volksgezondheid of milieu, wordt altijd ter plaatse gekeken wat de situatie is. Hierbij worden uiteraard alle hygiëne-maatregelen zoals handen wassen, afstand houden (minimaal 1.5 meter) gehanteerd.
  4. De controles in het kader van de Stoppersregeling gaan gewoon door op basis van een aangepast protocol waarbij de inrichtinghouder zelf d.m.v. foto’s of live-beelden de situatie in de stallen moet aangeven.
  5. Consignatie voor klachten, meldingen en ongewone voorvallen gaan gewoon door en is ook geborgd.
  6. Crisispiket voor noodsituaties gaat gewoon door en is ook geborgd.
  7. Verscherpt toezicht buiten op illegale situaties o.a. bodem, asbest, afval (dumpingen) om bedrijven/personen die misbruik willen maken aan te kunnen pakken.
  8. Er is contact met de Veiligheidsregio om hen te ondersteunen ter handhaving van de Noodverordening.
  9. SSiB is actief in het buitengebied met een aangepaste werkwijze.

Onze werkzaamheden zijn dus uitgebreid en aangescherpt om onze deelnemers en de Veiligheidsregio zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen waar nodig en om illegale praktijken aan te pakken. De controles buiten doen we zoveel mogelijk met herkenbare voertuigen. Dit om de zichtbaarheid van de overheid in stand te laten en degenen die misbruik maken van de situatie een halt toe te roepen. Er is bovendien extra bestickering aangebracht op onze dienstvoertuigen.

Evenementen
Alle evenementen en bijeenkomsten georganiseerd door de ODBN gaan tot 1 juni niet door.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.