Open navigatie

Groene handhaving in tijden van corona

door Sabrina Gijsen op 09 apr 2020, 13:08 Groene handhaving in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. In deze tijd is het bijvoorbeeld extra druk in de natuurgebieden. Deze bijzondere periode vergt ook een bijzondere houding van de ODBN. Bijvoorbeeld op het gebied van groene handhaving.

Teus den Hartog is als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) werkzaam in het Brabantse buitengebied. Dit doet hij namens Samen Sterk in Brabant (SSiB), een regionaal handhavingsteam dat werkt aan een schoon en veilig buitengebied. Deze professionele regiohandhavers zien erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en ze treden op bij overtredingen. Door de coronacrisis is handhaving in natuurgebieden extra belangrijk. “Het is sowieso al een kwetsbare periode voor de natuur vanwege het broedseizoen. Door de coronamaatregelen zie je dat daarnaast de druk op beschermde gebieden nóg groter wordt omdat mensen meer tijd hebben voor een wandeling of fietstocht.”

Het team van SSiB werkt ook in deze tijd door, weliswaar in aangepaste vorm. “We volgen natuurlijk de RIVM-richtlijnen waarbij we zelf zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden en mensen daar ook op wijzen.” Zo zijn de terreinwagens van SSiB voorzien van preventestickers. Daarnaast is er verscherpt toezicht op illigale situaties en worden personen die misbruik willen maken van de situatie aangepakt. “Je ziet in deze tijd een toename van bepaalde overtredingen. Motorcrossen in natuurgebieden en stroperij bijvoorbeeld. Dat is deels seizoensgebonden maar je merkt dat veel mensen nu extra tijd hebben. Daarnaast zien we dat mensen al dan niet bewust regels overtreden, met name toegangsbepalingen in de natuurgebieden.”

Het principe van ‘social distancing’ is bij het aanspreken van bezoekers goed toepasbaar. Wanneer er gehandhaaft moet worden, denken Teus en zijn collega’s goed na over hoe de situatie te benaderen. “We proberen zoveel mogelijk op afstand mensen aan te spreken. Wanneer je iemand staande moet houden moet je wat creatiever zijn. Het risico bij verbaliseren is dat de situatie kan escaleren en dat je mensen daadwerkelijk moet aanhouden. Dan heb je te maken met fysiek contact. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen, maar als het nodig is, dan doen we het wel.” Dat vergt een andere werkwijze van de BOA’s. “We proberen een goede inschatting te maken van de situatie. Vóór de coronatijd stapte je gemakkelijker af op een groepje mensen. Nu moet je allerlei afwegingen en inschattingen maken. Dan denk je van tevoren: hoe kan ik deze mensen op een veilige manier benaderen?” Over het algemeen werken mensen goed mee. “Vaak nemen ze zelf al afstand.”

Er is in het kader van de noodverordening veel afstemming met gemeenten. “Als wij bijvoorbeeld zien dat een bosgebied te druk wordt dan geven wij dat door aan de gemeenten. Door die korte lijnen kunnen zij snel schakelen en eventuele maatregelen nemen. Zoals het afsluiten van bepaalde wegen om de druk van het buitengebied af te nemen én om de veiligheid te kunnen garanderen.” Teus vormt met zijn team de ogen en oren voor gemeenten in het buitengebied. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met natuurorganisaties. “Samen met Brabants Landschap wordt bijvoorbeeld bekeken hoe een bos het beste ingericht kan worden zodat het voor motorrijders bijna onmogelijk is om beschermde gebieden te betreden. Dat doen we altijd al maar dat is in deze tijd extra belangrijk.”

De passie voor het vak is duidelijk merkbaar. “Ik ben er sinds de oprichting al bij en ik heb nog steeds plezier in mijn werk.” Ook al zorgt dat nu voor de nodige uitdagingen. “Ons team is vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week op pad in het buitengebied. Dat betekent dat ik af en toe moet schuiven met mijn thuissituatie om mijn uren in het veld te kunnen maken.” De vele positieve reacties geven daarbij een steuntje in de rug. “Gemeenten en partners zijn heel blij met de extra oren en ogen in het veld. Ik zie onze taak steeds belangrijker worden. Vooral in deze tijd bewijzen wij onze meerwaarde in het buitengebied.”

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.