Open navigatie

Vastgesteld jaarverslag SSiB 2019

door Evy van Iersel op 10 apr 2020, 11:26 Vastgesteld jaarverslag SSiB 2019

Namens de Stuurgroep van SSIB bied ik u het jaarverslag 2019 aan. Een jaar waarin SSiB aanzienlijk is doorontwikkeld naar een professionele organisatie van en voor haar partners.

 

Hoogtepunten

In 2019 is het team van SSiB uitgebreid met 9 collega’s. Deze capaciteitsuitbreiding is vooral ingezet om in de natuurgebieden te gaan handhaven. Dit heeft direct zijn vruchten afgeworpen. Het aantal constateringen is gestegen naar ca 1750, een vervijfvoudiging. Ook het aantal waarschuwingen, van 11 naar 189, en processen-verbaal, van 78 naar 352, zijn flink gestegen. Dat hebben we ook gedaan door meer gezamenlijke acties uit te voeren. Er is een start gemaakt met het opstellen van regioplannen samen met onze partners. In deze plannen zijn de risicogebieden uitgelicht en zijn afspraken gemaakt over samenwerking in de regio. Het aantal netwerkcontacten in de regio is ook flink geïntensiveerd, namelijk een ruime verdubbeling t.o.v. het jaar daarvoor.

 

Vooruitblik

De start die in 2019 is gemaakt met het opstellen van regioplannen wordt in 2020 verder doorontwikkeld. Samen met de partners wordt per (natuur)gebied ingezoomd op de belangrijkste voorkomende zaken en worden planningen gemaakt voor de gezamenlijke aanpak.  Daarnaast worden zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau de contacten met o.a Vlaanderen en met Limburg (SSiL) geïntensiveerd. Zo kunnen we gezamenlijk de (grensoverschrijdende) problematiek aanpakken.

 

In 2020 vindt de 1e lustrum editie van de netwerkbijeenkomst Ontmoeting in het Groen plaats, mede-georganiseerd door SSiB (uiteraard alleen wanneer we de Coronacrisis onder controle hebben). Ontmoeting in het Groen heeft inmiddels vier succesvolle afleveringen achter de rug en begint inmiddels een traditie te worden. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten uitvoerders, toezichthouders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders elkaar en praten bij over allerlei onderwerpen die te maken hebben met toezicht en handhaving in het buitengebied.

 

Samen met onze partners gaan we in 2020 aan de slag met het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma met een opdrachtformulering en benodigde financiën voor het voortzetten van SSiB, na 2020.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Lenssen

 

Directeur ODBN, uitvoering SSiB

Jaarverslag 2019 SSiB

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.