Open navigatie

Stoppers in tijden van corona

door Sabrina Gijsen op 21 apr 2020, 12:00 Stoppers in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van agrarische bedrijven die vrezen niet aan emissiearme maatregelen te kunnen voldoen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Zoals bij de controles bij veehouderijen.

Ries van der Schoot is agrarisch toezichthouder bij de ODBN en houdt zich voornamelijk bezig met de ‘Stoppersregeling intensieve veehouderij’. Dit is een gedoogregeling binnen het Actieplan Ammoniak voor varkens- en pluimveehouders die in het kader van het Besluit emissiearme huisvesting er niet in slaagden om emissarme stallen te houden. De bedrijven kregen de mogelijkheid om tijdelijk minder kapitaalintensieve maatregelen door te voeren met als voorwaarde dat ze per 1 januari 2020 per direct zouden stoppen. Ries en zijn collega’s zijn momenteel bezig met de controles op de zogenoemde stoppers om te bekijken of ze daadwerkelijk gestopt zijn óf dat ze alsnog voldoen aan de maximale emissiewaarden. De ambitie is om eind mei de stoppers volledig in kaart te hebben. Maar wat voor effect heeft de coronacrisis op dit project?

Maatwerk
“Door de coronacrisis zijn fysieke controles lastig. Gelukkig is er veel informatie digitaal beschikbaar waardoor controles op afstand toch uit te voeren zijn.” Onder andere op basis van de informatie in Web-BVB, een online applicatie gevuld met het Bestand VeehouderijBedrijven (BVB). “De vragen die centraal staan bij onze controles zijn onder andere: zijn de stoppers ook echt gestopt of gaan ze door? Als ze doorgaan hebben ze dan de benodigde meldingen gedaan en vergunningen aangevraagd? Web-BVB stelt ons in staat deze vragen grotendeels te beantwoorden zonder een fysieke controle uit te voeren.”Het bestand wordt online geactualiseerd en aangevuld wanneer veehouderijbedrijven een nieuwe vergunning of melding hebben gekregen. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch contact met de bedrijven. Dat is heel belangrijk. “Per ondernemer wordt de situatie bekeken. Dat vraagt maatwerk. De gesprekken die normaal aan de keukentafel plaatsvinden doen we nu via de telefoon.”

Positieve effecten
De coronacrisis brengt ook veel positieve bijeffecten. Zo kan door middel van (lucht)foto’s aangetoond worden dat stallen leegstaan en stalsystemen onklaar zijn gemaakt. Op die manier wordt er met de aangepaste werkwijze veel informatie opgehaald. Omdat er meerdere aspecten in kaart worden gebracht. “We zien veel aan de hand van luchtfoto’s. Op die manier haal je nuttige informatie op zonder dat je er bent geweest. Bovendien vangen we met deze werkwijze vaak meer informatie op dan bij een reguliere controle. Soms is er bijvoorbeeld een extra milieucontrole nodig. Dat bevordert onze signaalfunctie richting gemeenten.”

"Je staat er niet alleen voor"
Toch zijn er ook de nodige uitdagingen: “Beoordelen op basis van foto’s is soms lastig. Het vergt een bepaalde omschakeling. Collega’s gaan daar verschillend mee om. De één vindt het gemakkelijker dan de ander. Vaak zie je dat collega’s met wat minder ervaring er meer moeite mee hebben. Tegelijkertijd is het een mooie leerschool. Dat is leuk om te zien.” Maar ook de stoppers zelf hebben soms moeite met het aanleveren van de juiste informatie. “Vaak zijn het oudere boeren die moeite hebben om digitaal informatie aan te leveren. En voor velen betekent stoppen het einde van een tijdperk. Dat maakt het af en toe schrijnend. Deze mensen hebben hun bedrijf al hun hele leven en de emoties kunnen dan hoog oplopen. Wij geven dan de boodschap: je staat er niet alleen voor. Samen met gemeenten willen we mensen begeleiden in het beëindigen van hun bedrijf maar vooral ook meedenken over de toekomst. Wil een bedrijf perminent stoppen of een overstap maken naar bijvoorbeeld rundvee? Zo proberen wij te adviseren over verschillende mogelijkheden. Dat wordt gedwaardeerd.”

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.