Open navigatie

AB vergadering 8 juli: "Ik merk de positieve afslag"

door Sabrina Gijsen op 10 jul 2020, 15:53 AB vergadering 8 juli: "Ik merk de positieve afslag"

Op woensdag 8 juli vond de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de ODBN plaats. De laatste voor de zomervakantie en wederom op virtuele wijze, namelijk via Microsoft (MS) Teams.

De coronaperiode heeft het thuiswerken niet alleen noodzakelijk gemaakt, maar ook de efficiëntie ervan bewezen. Dat betekent dat de verwachting is dat er ook na coronatijd door veel collega’s nog (deels) thuisgewerkt zal worden. Daarbij is het van belang dat collega’s goed worden gefaciliteerd zodat zij op een gezonde en veiige wijze thuis aan het werk kunnen. Dit werd ook in het AB benadrukt. Voorzitter Marnix Bakermans (gemeente Landerd) kondigde aan dat de mogelijkheden voor structurele thuiswerkfaciliteiten worden onderzocht. Daarnaast positieve geluiden vanuit ons bestuur over de veerkracht van de organisatie in coronatijd. “Complimenten voor de wijze waarop er met corona is omgegaan en de inzet van van de omgevingsdienst”, aldus gedeputeerde Peter Smit.

Verder is de Begroting 2021 unaniem vastgesteld met een positief begrotingsresultaat van € 106.200. En werd er ingestemd met de Eerste Bestuursrapportage 2020. Maar er was niet alleen positiviteit rondom de cijfers: ook de eindevaluatie van het Meerjarig Ontwikkelingsplan (MJOP) werd goed ontvangen. Johan van der Schoot (gemeente Oss) gaf een presentatie naar aanleiding van het eindverslag. Zeven van de tien projecten zijn succesvol afgerond. Over de overige drie projecten blijven we verantwoording afleggen richting bestuur. Dit zijn de projecten rondom het Inrichtingenbestand, Informatiebeleidsplan en Uniformeren van de werkafspraak. Met het instemmen van de Algemene Leveringsvoorwaarden is weer een belangrijke stap gezet in dat laatste project.

Martijn Buijsse (gemeente Boekel): “Ik merk de positieve afslag die we als ODBN aan het maken zijn van het verleden naar de actualiteit. En die wordt ook meegemaakt door mijn raad.” De voorzitter beaamde dat we als ODBN “goede slagen aan het maken zijn” enn deed eveneens de oproep om als bestuur meer te sturen op inhoud in plaats van alleen bedrijfsvoering. Tijdens de bestuurlijke conferentie in het najaar gaat het bestuur dieper in op inhoudelijke thema’s en bestuurlijke dilemma’s. “Het is belangrijk om de gesprekken blijven te voeren over waartoe wij als ODBN op aarde zijn”, aldus Johan van der Schoot. Wederom een vergadering met belangrijke en positieve signalen richting onze organisatie.

De volgende AB-vergadering staat gepland op 23 september.

Wil je de vergadering terugkijken? Dat kan via deze link: https://youtu.be/AZjkU4zvCp0

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.