Open navigatie

Eerste ronde controles stoppers succesvol afgerond

door Sabrina Gijsen op 06 aug 2020, 14:14 Eerste ronde controles stoppers succesvol afgerond

De coronacrisis heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt maar het is tóch gelukt; de eerste ronde controles in het kader van de stoppersregeling is succesvol afgerond door de ODBN. Tijdens de piek van de crisis vonden er geen fysieke controles meer plaats. Toch moesten enorm wat agrarische bedrijven in onze regio vóór 31 mei 2020 gecontroleerd worden. Met alternatieve administratieve controles is dit gelukt. Van 248 agrarische bedrijven in de regio Brabant-Noord is nu inzichtelijk gemaakt of deze zijn gestopt of doorgaan. 

De stoppersregeling: hoe zat het ook alweer?
Op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (thans Besluit emissiearme huisvesting) moesten varkens- en pluimveebedrijven per 1 januari 2010 voldoen aan de maximale emissiewaarden uit dit Besluit. Omdat dit voor veel veehouderijen niet mogelijk bleek, is een gedoogbeleid ‘Actieplan ammoniak veehouderij’ opgesteld. Onderdeel van dit Actieplan was de stoppersregeling. Bedrijven die zich hebben aangemeld voor deze regeling hoefden, onder bepaalde voorwaarden, tot 1 januari 2020 niet te voldoen aan de maximale emissiewaarden. Per 1 januari 2020 moeten deze bedrijven zijn beëindigd of zodanig zijn aangepast dat wel wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting (Beh).                                                          

Stoppersteam ODBN
Bij de deelnemers van de ODBN, 16 gemeenten in de regio Brabant-Noord, heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de stoppers. Er zijn in totaal 248 stoppers in kaart gebracht die vóór 31 mei 2020 bezocht moesten worden. Hiervoor is binnen de ODBN een speciaal ‘stoppersteam’ opgericht bestaande uit een tiental agrarische toezichthouders, onder begeleiding van een projectteam.

Resultaten
Een groot deel van de bedrijven zijn fysiek bezocht. Door de uitbraak van het coronavirus is een aantal bedrijven administratief gecontroleerd. In het interview met agrarisch toezichthouder Ries van der Schoot is te lezen hoe dat ging. Van de 248 bedrijven is nu duidelijk geworden of deze gestopt zijn of doorgaan. Er is geconstateerd dat 175 bedrijven (71 %) gestopt zijn met het houden van varkens of pluimvee. Bedrijven die administratief zijn gecontroleerd, worden op een later tijdstip alsnog fysiek gecontroleerd. Ook vinden er nog hercontroles plaats op de aanwezigheid van voorzieningen, mest en stalinrichtingen.

Resultaten stoppers

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.