Open navigatie

Samen werken aan een veilig Brabant Noord

door Sabrina Gijsen op 25 feb 2021, 09:58 Samen werken aan een veilig Brabant Noord

Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant Noord door het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het risicorelevante bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. De ODBN ondersteunt en houdt toezicht op deze bedrijven vanuit een risicogericht principe.

Van regelgericht naar risicogericht toezicht
De ODBN is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de milieuregelgeving. Wij inspecteren de risicorelevante bedrijven dan ook periodiek. De meeste bedrijven worden jaarlijks bezocht. In het risicogericht toezicht zal er niet alleen gekeken worden naar het naleven van wettelijke regels, maar ook naar het beheersen van risico’s. Er zal niet alleen gekeken worden naar het voldoen van de veiligheidsmaatregelen, maar ook naar de cultuur van het bedrijf en in hoeverre het bedrijf zelf systemisch in staat is om de risico’s te beheersen. Door in te zetten op de risico's en de bewustwording daarvan bij de bedrijven werken we minder regelgedreven en meer risicogericht. 

Afstemming Veiligheidsregio Brabant Noord
Het toezichtsprogramma stemmen wij onderling af met de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Waar het nuttig is zullen wij samen gelijktijdig een inspectie uitvoeren. Het vormen van een goed beeld van het bedrijf staat centraal. Het beperken van overlast door inspecties voor de bedrijven wordt ook meegenomen bij het bepalen van de wijze van inspectie houden. Samen hebben wij de ambitie om de frequentie, soort en diepgang van het toezicht verder af te stemmen op het risicoprofiel en het nalevingsgedrag van het bedrijf. Hiermee worden de middelen en de beschikbare tijd efficiënt ingezet.

Risicorelevante Bedrijven
Binnen het project Risicorelevante Bedrijven voeren we risicogericht toezicht uit. Samen met de Veiligheidsregio inspecteren en adviseren wij bedrijven in de regio Brabant Noord op het gebied van veiligheid en het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast bouwen wij aan een sterk veiligheidsnetwerk en een samenwerkingsplatform. Door middel van kennisdeling wordt bewustwording gecreëerd. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun medewerkers en de nabije omgeving. Dát is waar wij ons hard voor maken. In onderstaande Jaarverantwoording staan de resultaten en effecten die we in 2020 binnen het project hebben behaald.

PDF Jaarverantwoording 2020 Risicorelevante Bedrijven

Jaarverantwoording 2020 Risicorelevante Bedrijven

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.