Open navigatie

Gevolgen uitspraak Hof van Justitie in Luxemburg van 14 januari 2021 (C-826/18 – Varkens in Nood-arrest)

door Sabrina Gijsen op 18 mei 2021, 11:39 Gevolgen uitspraak Hof van Justitie in Luxemburg van 14 januari 2021 (C-826/18 – Varkens in Nood-arrest)

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor beroepsmogelijkheden in geval van vergunningaanvragen.

Het Hof heeft bepaald dat artikel 6:13 van de Awb in strijd is met het Verdrag van Aarhus, en dat de toegang tot de bestuursrechter in de Nederlandse wetgeving verruimd moet worden.

Artikel 6:13 van de Awb bepaalt dat beroep alleen open staat voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd.
Bovendien mogen in principe in de beroepsfase geen nieuwe gronden worden aangevoerd, die niet in de zienswijze zijn aangevoerd. Dit gaat dus veranderen.

Voorlopige werkwijze
In afwachting van de wetswijziging heeft de Raad van State een voorlopige werkwijze bepaald. De Raad van State heeft de voorlopige werkwijze vastgesteld om zowel bevoegde gezagen, vergunningaanvragers als derden duidelijkheid te geven hoe in afwachting van de wetswijziging toch vergunningprocedures en beroepsprocedures kunnen worden doorlopen.

Wat is voorlopig besloten?
Belanghebbenden hebben in alle omgevingsrechtelijke procedures de mogelijkheid om beroep in te stellen. Ook als zij geen zienswijzen hebben ingediend.
In beroep mogen alle gronden worden aangevoerd.

Niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht kunnen in alle omgevingsrechtelijke procedures beroep instellen. Er wordt wel getoetst of zij voldoen aan het relativiteitsvereiste.

Niet-belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend kunnen geen beroep instellen.

Zie voor een vergelijking van de oude en nieuwe situatie bijgevoegd schema van de Raad van State.

Wat betekent dit?
Er zijn waarschijnlijk meer beroepsprocedures te verwachten. Want het indienen van beroep voor belanghebbenden is niet meer afhankelijk van de ingediende zienswijze. En niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht, kunnen beroep instellen.

Er wordt Brabantbreed afstemming gezocht over de rechtsmiddelenclausule.

Raad van State

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.