Open navigatie

Een gezamenlijk kompas: de toepassing van de LHS in Brabant

door Sabrina Gijsen op 18 mei 2021, 16:24 Een gezamenlijk kompas: de toepassing van de LHS in Brabant


Met een gezamenlijk kompas werken de Brabantse omgevingsdiensten aan de verbetering van de provinciale VTH-taken. Zo wordt er nauw samengewerkt in de toepassing van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) om te komen tot een structurele en uniforme werkwijze in Brabant.  

Gelijk speelveld 
De LHS is ontwikkeld zodat handhavende instanties zoals overheden, omgevingsdiensten, het OM en de politie in vergelijkbare situaties tot vergelijkbare keuzes komen en interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen. Het gaat er dus om dat een interventie passend is en dat het proces om tot een interventie te komen overal hetzelfde verloopt. Zo ontstaat er een gelijk speelveld voor handhaving en wordt er bijgedragen aan een schone en veilige leefomgeving. De omgevingsdiensten hebben hierbij een belangrijke rol en werken al een tijd met de LHS.  

Structurele aandacht 
In opdracht van de provincie Noord-Brabant werken de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODBN, ODZOB, OMWB) nauw samen om ervoor te zorgen dat de LHS structureel en op uniforme wijze wordt toegepast. Zodat onder andere ondernemers erop kunnen rekenen hetzelfde behandeld te worden binnen de verschillende regio's in Brabant.  

Het doel van de samenwerking is om de interpretatieruimte tussen de toezichthouders van de drie Brabantse diensten klein te houden om een gelijker speelveld te creëren. Hiervoor wordt geïnventariseerd hoe de drie omgevingsdiensten LHS toepassen. De opbrengsten worden op Brabantniveau met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt bekeken hoe de verschillen kleiner gemaakt kunnen worden.  

Veilige leefomgeving 
Met goede toepassing van de LHS worden overtredingen op een vergelijkbare manier aangepakt. Hiermee wordt direct bijgedragen aan een veiligere leefomgeving. Ook toezichthouders zelf hebben hier baat bij omdat ze beter in staat worden gesteld om overtredingen te beoordelen waardoor er passend geïntervenieerd kan worden. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.