Open navigatie

AB vergadering 10 november: “Als we krachten bundelen kunnen we slagen maken”

door Angelique van de Laar op 18 nov 2021, 08:14 AB vergadering 10 november: “Als we krachten bundelen kunnen we slagen maken”

Door de aangescherpte Corona-maatregelen moest de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 november 2021 helaas alsnog digitaal plaatsvinden.

De vergadering is terug te kijken via deze link: AB vergadering 10 november 2021.

Impuls voor HRM

Allereerst is een voorstel besproken over strategisch HR-beleid. De ODBN heeft de komende jaren een grote uitdaging op het terrein van HRM. De arbeidsmarkt is krap en in het voorstel is geschetst dat, alleen al in de komende 5 jaar, naar verwachting zo’n 185 nieuwe medewerkers geworven moeten worden. Het is nodig om een impuls te geven aan HRM en daarvoor heeft het Algemeen Bestuur nu ook geld beschikbaar gesteld.

Door dit besluit kan de ODBN nu aan de slag met 3 belangrijke HR-thema’s, namelijk:

  • Pro-actieve arbeidsmarktbenadering (“aantrekkelijk zijn”);
  • Permanente educatie (“investeren in kwaliteit”);
  • Duurzame inzetbaarheid (“terugdringen verloop”).

In het Algemeen Bestuur werd afgesproken om, waar dat mogelijk is, de samenwerking te zoeken met onze deelnemers en andere omgevingsdiensten. Ook zoeken we vanaf volgend jaar zelf ruimte in de begroting, zodat we aan HRM structureel goed aandacht kunnen geven.

2e Burap

De 2e Burap liet geen grote afwijkingen zien, zodat het Algemeen Bestuur daar al snel unaniem mee kon instemmen. Als er geen discussie is over financiële voorstellen, is dat een goed teken. Het Algemeen Bestuur vertrouwt er duidelijk op dat de ODBN financieel in control is.

Afronding taskforce

In een “springplankdocument” is door projectleider Sanne Damsma verantwoord wat de resultaten waren van het taskforce-project, dat daarmee is afgerond. Het Algemeen Bestuur gaf opdracht aan de directeur om uit te gaan werken hoe de samenwerking tussen de drie diensten op het terrein van agrarische vergunningverlening, toezicht en handhaving goed georganiseerd kan worden. Er is behoefte aan een gezamenlijk platform om kennis uit te blijven wisselen. De uitdaging wordt om dit op een praktische manier verder uit te werken.

Presentaties

Afsluitend stonden 2 presentaties op het programma.

Onze nieuwe opgavemanager Omgevingswet, Else Sneller, schetste aan het Algemeen Bestuur enkele belangrijke uitdagingen bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Speciale aandacht werd gevraagd voor het heffen van milieuleges. Het is al langer een wens van het Algemeen Bestuur om dat uniform te gaan regelen. Den Bosch en Oss zijn bezig met de voorbereidingen, maar dat heeft nog niet geleid tot een voorstel. Het Algemeen Bestuur wil geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Ten slotte gaf Jan Lenssen een presentatie over het rapport “Omgevingsdiensten in Beeld” van Twijnstra Gudde. In dat rapport zijn veel data van omgevingsdiensten met elkaar vergeleken. Op basis van die data is een “groepsfoto” gemaakt van de omgevingsdiensten in Nederland, waaruit blijkt hoe groot de verschillen tussen de 29 diensten zijn. In de presentatie lichtte Jan toe wat er opviel aan deze groepfoto, maar ook wat er opviel aan de “foto” van de ODBN.

Volgende vergadering

Op 22 december vergadert het Algemeen Bestuur voor de laatste keer dit jaar. Helaas zal dat ook de laatste AB-vergadering zijn van onze voorzitter, Marnix Bakermans. Door de herindeling van de gemeente Landerd eindigt zijn lidmaatschap van ons bestuur. Dat betekent dat er in december een nieuwe voorzitter gekozen gaat worden!

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.