Open navigatie

Samenwerken en innoveren voor toekomst bestendig VTH

door Laura van den Wildenberg op 22 sep 2014, 09:31 Samenwerken en innoveren voor toekomst bestendig VTH

De ODBN voert voor de regio Brabant Noord collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied. Programmamanager Patrick Swinkels vertelt er meer over.

Wat is de kern van de opgave van de collectieve taken?

“De kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en toezicht moet omhoog en het moet goedkoper” vertelt Patrick Swinkels.”Tegelijkertijd worden de VTH taken steeds complexer. Met dit besef heeft het bestuur van de ODBN het programmateam collectieve taken de opdracht meegegeven om door samenwerking en innovatie de VTH taakuitvoering in onze regio toekomstbestendig te krijgen en te houden.”

Met welke projecten houdt het programmateam collectieve taken zich bezig?

“We zijn vooral uitvoeringsgericht bezig door het vernieuwen en verbeteren van de VTH uitvoeringspraktijk. Yvonne van der Kop verbetert bijvoorbeeld het toezichtprotocol voor luchtwassers op basis van een naleefanalyse. Het verbeterde protocol komt Brabant breed beschikbaar. Mijn collega’s René Govers en Maarten Peters zijn bezig met het verbeteren van ketentoezicht en de aanpak van milieucriminaliteit op het gebied van asbest, grondstromen en biovergisting. Hiervoor is samenwerking onontbeerlijk, onder meer met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten, politie en Openbaar Ministerie. Anke Kemp houdt zich bezig met communicatie,programmaondersteuning en kwaliteitsverbetering.”
Zelf werkt Patrick aan het project ‘digitaal toezicht’ dat regiobreed wordt ingezet. Daarnaast is hij samen met de ZLTO bezig en de provincie met het ontwikkelen van een ‘ondernemingsdossier’ voor agrarische bedrijven. “Beide projecten zijn er om de doelmatigheid te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren. Door een aantal pilots testen we dat nu in de praktijk” licht Patrick toe.

Wat zijn je ambities voor 2015?

“Ik verwacht dat we de genoemde projecten in 2015 kunnen omzetten in concrete resultaten. Naast deze concrete projecten kunnen we nog belangrijke slagen maken in de informatie-uitwisseling en het verbeteren en harmoniseren van werkwijzen. Ook hiervoor zijn dit jaar al een aantal zaken in gang gezet en ik hoop dat we daar in 2015 de vruchten van gaan plukken. Een andere ambitie is dat het programmateam regionaal beter bekend wordt. Het is belangrijk dat alle partners in de regio weten dat we er zijn en wat wij voor hen kunnen betekenen.”

Foto programmateam collectieve taken. Van links naar rechts:
Yvonne van der Kop, René Govers, Patrick Swinkels, Maarten Peters en Anke Kemp.

Meer weten over het team collectieve taken? Neem dan contact op met Patrick Swinkels via pswinkels@odbn.nl of collectievetaken@odbn.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.