Open navigatie

Nieuws

SSiB: Beschermde vogelsoort Oeverzwaluw ontdekt in Berkel-Enschot

Bij de bouw van appartementen en woningen rondom het nieuwe winkelcentrum Koningsoord is door een natuurinspecteur van SSIB de beschermde vogelsoort de Oeverzwaluw ontdekt. De vogels zijn ontdekt in een hoop afgegraven grond op het perceel nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Door deze ontdekking is de bouw in dit gebied in samenspraak met de gemeente Tilburg, de aannemer en de Omgevingsdienst Brabant Noord stilgelegd om deze soort te beschermen.

Lees het volledige bericht

OD on Tour voorjaar 2021

De komende editie van OD on Tour zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De exacte data worden nog bekend gemaakt. De ODBN trekt hierbij samen op met collega-diensten ODZOB in de regio Zuidoost Brabant en OMWB in de regio Midden- en West-Brabant.

Lees het volledige bericht

Langere wachttijden aanvragen Wet natuurbescherming, procedures gebieden Natura 2000

Te veel stikstofneerslag is niet altijd goed voor de natuur. Daarom is in veel gevallen een natuurvergunning nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor (deels) gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het PAS echter onvoldoende onderbouwd verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Inmiddels is vergunningverlening weer deels mogelijk.

Lees het volledige bericht

Wegwijzer voor veehouders beschikbaar

Vanaf nu is er een wegwijzer voor veehouders beschikbaar die een praktisch overzicht biedt van de regelgeving bij de keuzes die veehouders moeten maken. Veel veehouders in Brabant maken de komende jaren belangrijke keuzes voor de toekomst: doorgaan en investeren, omschakelen of stoppen. De Wegwijzer voor veehouders geeft een praktisch overzicht van regelgeving en mogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Stoppers in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van agrarische bedrijven die vrezen niet aan emissiearme maatregelen te kunnen voldoen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Zoals bij de controles bij veehouderijen.

Lees het volledige bericht

Samenwerking tussen de Brabantse omgevingsdiensten in tijden van corona

Ook bij de Brabantse omgevingsdiensten zijn de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Deze bijzondere periode betekent dat wij mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven, partners en deelnemers. Wij streven ernaar om onze taken uit te voeren die de leefomgeving veilig en gezond houden. Daarom staan we nauw met elkaar in contact en zoeken we de samenwerking met elkaar, met gemeenten, GGD’en en Veiligheidsregio’s. Onze directeuren Nico van Mourik (OMWB), Marloes Tolsma (ODZOB) en Jan Lenssen (ODBN) vertellen meer over die samenwerking in tijden van corona.

Lees het volledige bericht

Besturen in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven, partners en deelnemers. Hoe ziet onze bestuursvoorzitter Marnix Bakermans dat en hoe ervaart hij deze crisis?

Lees het volledige bericht

Vastgesteld jaarverslag SSiB 2019

De Stuurgroep van SSIB heeft het jaarververslag 2019 vastgesteld. Een jaar waarin SSiB aanzienlijk is doorontwikkeld naar een professionele organisatie van en voor haar partners. Door de uitbreiding van het team met 9 collega’s en door meer gezamenlijke acties uit te voeren zijn de constateringen in het buitengebied flink gestegen. Samen met onze partners gaan we in 2020 aan de slag met het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma met een opdrachtformulering en benodigde financiën voor het voortzetten van SSiB, na 2020. Lees het jaarverslag hier.

Lees het volledige bericht

Groene handhaving in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. In deze tijd is het bijvoorbeeld extra druk in de natuurgebieden. Deze bijzondere periode vergt ook een bijzondere houding van de ODBN. Bijvoorbeeld op het gebied van groene handhaving.

Lees het volledige bericht

Effecten coronavirus op de werkwijze van de ODBN

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart aangescherpte maatregelen bekend gemaakt, om de corona-uitbraak zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, en uiteraard ook voor het werk van de ODBN. Het gaat in ons geval over een aangepaste werkwijze om verspreiding van corona te voorkomen. Als omgevingsdienst vervullen we een wezenlijke taak. Dat blijven we doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen.

Lees het volledige bericht

Innovatief toezicht in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van bedrijven die niet altijd zitten te wachten op controles in deze tijden. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Onder andere op het gebied van toezicht.

Lees het volledige bericht

Vergunningverlening in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van bedrijven die vrezen dat zij niet meer aan vergunningsvoorschriften kunnen voldoen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Ook op het gebied van vergunningverlening.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.