Open navigatie

Nieuws

Andere maatregelen voor stoppende boeren

In de Infomil Perspectief van september 2014 is een artikel te lezen over handhaving op de stoppersmaatregelen van het actieplan ammoniak veehouderij.

Lees het volledige bericht

Paarden in beslag genomen

In de ochtend van 14 oktober heeft het regionaal handhavingsteam buitengebied een handhavingsactie uitgevoerd.

Lees het volledige bericht

Uitvoering van het besluit bodemkwaliteit

Regelgeving voorkomt gerommel met verontreinigde grond en zorgt voor een schone en veilige leefomgeving.

Lees het volledige bericht

Toezicht en handhaving op asbest

Asbest is al jaren een prioriteit voor toezicht en handhaving binnen de Provincie Noord-Brabant. Asbest is tenslotte een kankerverwekkende stof.

Lees het volledige bericht

Milieutoezicht bij het realiseren van werken en infrastructurele voorzieningen

Een van de basistaken van de ODBN is het houden van milieutoezicht bij het realiseren van werken en infrastructurele voorzieningen.

Lees het volledige bericht

Samenwerken en innoveren voor toekomst bestendig VTH

De ODBN voert voor de regio Brabant Noord collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van VTH continu verbeteren.

Lees het volledige bericht

Lekkend bassin Biogas Nistelrode wordt leeggepompt

Op last van de ODBN is op 12 september in Nistelrode gestart met het leegpompen van een lekkend bassin met vloeibaar afval van een mestvergistingsinstallatie.

Lees het volledige bericht

Controles opslag van gevaarlijke stoffen

De brandweer (Veiligheidsregio Brabant Noord) gaat samen met de ODBN in september en oktober bedrijven controleren waar opslag van gevaarlijke stoffen plaats vindt.

Lees het volledige bericht

Europese workshop Habitatrichtlijn

Begin juli heeft de ODBN de IMPEL-workshop “Nature protection in permitting and inspection of industrial installations – Implementation of Art. 6 (3) Habitats Directive” bijgewoond.

Lees het volledige bericht

Even voorstellen: het bestuur van de ODBN

Wij stellen u graag het nieuwe bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord voor. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 20 leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven leden.

Lees het volledige bericht

Volksgezondheid en veehouderijen

Een werkgroep van het MOLO heeft een notitie geschreven over het meenemen van volksgezondheidsaspecten bij de ontwikkeling van veehouderijen.

Lees het volledige bericht

SSiB controleert sportvissers

Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) heeft sportvissers in Zuidwest Nederland gecontroleerd. De regiohandhavers van de ODBN waren hier ook bij betrokken.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.