Open navigatie

Nieuws

ODBN hervat fysieke controles

Vanaf 18 mei 2020 heeft de ODBN de fysieke controles hervat. Er werd al zoveel mogelijk gedaan om toezicht en handhaving te kunnen laten continueren. De reguliere werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving gingen door, maar dan in aangepaste vorm. Er vonden niet standaard fysieke bedrijfsbezoeken plaats. De landelijke versoepeling van de coronamaatregelen stelt ons nu in staat om dit weer mogelijk te maken. Vanwege de constatering van coronabesmettingen bij nertsenbedrijven hebben wij uit voorzorg de controles op deze bedrijven in onze regio uitgesteld.

Lees het volledige bericht

Nieuwe website SSiB

Bij een professionele organisatie hoort natuurlijk ook een eigen website. Tot op heden was alle informatie van en over SSiB te raadplegen op de website van de ODBN maar sinds vandaag heeft SSiB een eigen website www.ssibbrabant.nl. Daarnaast kunt je SSiB volgen op Facebook en Twitter.

Lees het volledige bericht

Gevolgen versoepeling coronamaatregelen voor werkwijze ODBN

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. De werkwijze voor toezicht en handhaving bij de ODBN wordt aangepast aan de versoepeling. Als omgevingsdienst vervullen we een wezenlijke taak. Dat blijven we doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen.

Lees het volledige bericht

SSiB: Beschermde vogelsoort Oeverzwaluw ontdekt in Berkel-Enschot

Bij de bouw van appartementen en woningen rondom het nieuwe winkelcentrum Koningsoord is door een natuurinspecteur van SSIB de beschermde vogelsoort de Oeverzwaluw ontdekt. De vogels zijn ontdekt in een hoop afgegraven grond op het perceel nabij de parkeerplaats van het winkelcentrum. Door deze ontdekking is de bouw in dit gebied in samenspraak met de gemeente Tilburg, de aannemer en de Omgevingsdienst Brabant Noord stilgelegd om deze soort te beschermen.

Lees het volledige bericht

OD on Tour voorjaar 2021

De komende editie van OD on Tour zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. De exacte data worden nog bekend gemaakt. De ODBN trekt hierbij samen op met collega-diensten ODZOB in de regio Zuidoost Brabant en OMWB in de regio Midden- en West-Brabant.

Lees het volledige bericht

Langere wachttijden aanvragen Wet natuurbescherming, procedures gebieden Natura 2000

Te veel stikstofneerslag is niet altijd goed voor de natuur. Daarom is in veel gevallen een natuurvergunning nodig voor activiteiten waar stikstof bij vrij komt. Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor (deels) gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het PAS echter onvoldoende onderbouwd verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Inmiddels is vergunningverlening weer deels mogelijk.

Lees het volledige bericht

Wegwijzer voor veehouders beschikbaar

Vanaf nu is er een wegwijzer voor veehouders beschikbaar die een praktisch overzicht biedt van de regelgeving bij de keuzes die veehouders moeten maken. Veel veehouders in Brabant maken de komende jaren belangrijke keuzes voor de toekomst: doorgaan en investeren, omschakelen of stoppen. De Wegwijzer voor veehouders geeft een praktisch overzicht van regelgeving en mogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Stoppers in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van agrarische bedrijven die vrezen niet aan emissiearme maatregelen te kunnen voldoen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Zoals bij de controles bij veehouderijen.

Lees het volledige bericht

Samenwerking tussen de Brabantse omgevingsdiensten in tijden van corona

Ook bij de Brabantse omgevingsdiensten zijn de gevolgen van de coronacrisis merkbaar. Deze bijzondere periode betekent dat wij mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven, partners en deelnemers. Wij streven ernaar om onze taken uit te voeren die de leefomgeving veilig en gezond houden. Daarom staan we nauw met elkaar in contact en zoeken we de samenwerking met elkaar, met gemeenten, GGD’en en Veiligheidsregio’s. Onze directeuren Nico van Mourik (OMWB), Marloes Tolsma (ODZOB) en Jan Lenssen (ODBN) vertellen meer over die samenwerking in tijden van corona.

Lees het volledige bericht

Besturen in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschappij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven, partners en deelnemers. Hoe ziet onze bestuursvoorzitter Marnix Bakermans dat en hoe ervaart hij deze crisis?

Lees het volledige bericht

Vastgesteld jaarverslag SSiB 2019

De Stuurgroep van SSIB heeft het jaarververslag 2019 vastgesteld. Een jaar waarin SSiB aanzienlijk is doorontwikkeld naar een professionele organisatie van en voor haar partners. Door de uitbreiding van het team met 9 collega’s en door meer gezamenlijke acties uit te voeren zijn de constateringen in het buitengebied flink gestegen. Samen met onze partners gaan we in 2020 aan de slag met het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma met een opdrachtformulering en benodigde financiën voor het voortzetten van SSiB, na 2020. Lees het jaarverslag hier.

Lees het volledige bericht

Groene handhaving in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. In deze tijd is het bijvoorbeeld extra druk in de natuurgebieden. Deze bijzondere periode vergt ook een bijzondere houding van de ODBN. Bijvoorbeeld op het gebied van groene handhaving.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.