Open navigatie

Nieuws

Effecten coronavirus op de werkwijze van de ODBN

Het kabinet heeft dinsdag 31 maart aangescherpte maatregelen bekend gemaakt, om de corona-uitbraak zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, en uiteraard ook voor het werk van de ODBN. Het gaat in ons geval over een aangepaste werkwijze om verspreiding van corona te voorkomen. Als omgevingsdienst vervullen we een wezenlijke taak. Dat blijven we doen, met alle zorgvuldigheid voor veiligheid en gezondheid van onszelf en anderen.

Lees het volledige bericht

Innovatief toezicht in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van bedrijven die niet altijd zitten te wachten op controles in deze tijden. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Onder andere op het gebied van toezicht.

Lees het volledige bericht

Vergunningverlening in tijden van corona

De coronacrisis heeft ontwrichtende gevolgen voor de maatschapij en de afgekondigde maatregelen hebben verregaande effecten op de economie. Ook bij de ODBN is dit merkbaar. Bijvoorbeeld door signalen van bedrijven die vrezen dat zij niet meer aan vergunningsvoorschriften kunnen voldoen. Deze bijzondere periode betekent dat we als ODBN mee moeten denken aan oplossingen en mogelijkheden voor bedrijven. Ook op het gebied van vergunningverlening.

Lees het volledige bericht

Effecten coronavirus op sollicitatieprocedures

Als ODBN volgen we de RIVM-richtlijn en werken we mee om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De sollicitatieprocedures lopen wel gewoon door en we ontvangen graag je reactie als er een passende vacature voor je bij zit. Wel kan het zijn dat de doorlooptijd van de procedure langer is en dat selectiegesprekken bijvoorbeeld digitaal worden gehouden of worden uitgesteld tot na 1 juni. We informeren je hierover zodra je je sollicitatie heb ingediend en je in aanmerking komt voor de verdere procedure.

Lees het volledige bericht

Maatregelen coronavirus

Als ODBN volgen we de RIVM-richtlijn voor Brabant en werken we mee om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We houden ons aan de hygiënemaatregelen zoals goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Ook schudden we voorlopig geen handen, en werken veel collega’s thuis. Onze dienstverlening is op dit moment niet in gevaar: vergunningverlening en toezicht/handhaving gaan gewoon door, binnen de wet- en regelgeving. Onze bereikbaarheid is zoals u van ons gewend bent.

Lees het volledige bericht

De Brabantse omgevingsdiensten lanceren een werkenbij-platform voor vacatures.

Alle vacatures zijn nu gebundeld op www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl. Naast het vacatureoverzicht vertellen we aan de hand van interviews en filmpjes over het belangrijke werk dat we als omgevingsdiensten doen. Als collega’s zetten we ons elke dag in om 2,5 miljoen Brabanders veilig te laten wonen, werken en recreëren in een gebied met veel zware industrie, de hoogste dichtheid van agrarische bedrijven in Nederland en diverse multinationals. Daarbij hebben we te maken met specifiek Brabants beleid. Wil je echt een verschil maken? Kom dan werken voor het milieu in Brabant! Kijk voor vacatures op www.werkenbijbrabantseomgevingsdiensten.nl.

Lees het volledige bericht

‘Ons werk vindt plaats op het erf én aan de keukentafel’

Het zijn roerige tijden in het land van de veehouderijen. Veel veranderingen worden doorgevoerd en gevraagd. Het dichtbevolkte veehouderij landschap vraagt om aanpassingen om voort te kunnen blijven bestaan. In 2009 is het Actieplan ammoniak opgesteld. Omdat veel pluimvee- en varkenshouders er niet in slaagden om de dieren in emissiearme stallen te houden is er een landelijk gedoogbeleid opgesteld. Hiermee kregen de bedrijven de mogelijkheid om tijdelijk (relatief simpele) emissiearme maatregelen door te voeren. Hierdoor hoefden zij niet te voldoen aan de best beschikbare (en daarmee duurdere) technieken die er zijn. Daarbij gold wel de voorwaarde dat ze dan per 1 januari 2020 per direct zouden stoppen. De groep die zich hiervoor aan heeft gemeld is in het bezit van veelal ‘traditionele’ stallen die geen emissie verlagende stalsystemen hebben. Inmiddels is het 1 januari geweest en voeren de drie omgevingsdiensten in Brabant namens gemeenten en provincie de controles op ‘de stoppers’ uit. Zijn ze daadwerkelijk gestopt?

Lees het volledige bericht

Dankzij goede samenwerking afvaldumpingen Hoevense Kanaaldijk Tilburg en Pijnendijk Moergestel snel opgelost

Op maandag 2 december 2019 kwam er via de Milieu Klachten Centrale (MKC) een melding bij Samen Sterk in Brabant binnen dat er behoorlijk wat huishoudelijk afval was gestort aan de Hoevense Kanaaldijk te Tilburg, gelegen in het natuurgebied De Moerenburg. SSiB heeft samen met de Boa’s van de gemeente Tilburg hierover een onderzoek ingesteld, dat leidde tot het horen van een verdachte en een betrokkene afkomstig uit Tilburg.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende actie in het buitengebied, steeds steviger vangnet in Brabant

Krap een half jaar zijn er nu dertien ‘groene BOA’s’ actief in het Brabantse buitengebied (voorheen waren dat er zes). En de resultaten worden steeds beter zichtbaar. Afgelopen zondag kwamen deze BOA’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) grensoverschrijdend in actie in het buitengebied van Deurne, Asten, Someren en Noord-Limburg.

Lees het volledige bericht

Gewijzigd Tijdelijk handelingskader PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben nauw samengewerkt om het handelingskader een regionale invulling te geven. Inmiddels is in grotendeels van de Brabantse gemeenten de ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ vastgesteld.

Lees het volledige bericht

Succesvolle handhavingsactie in Laarbeek

Op zondagmorgen 3 november heeft er een gezamenlijke handhavingsactie plaatsgevonden in het gehele buitengebied van de gemeente Laarbeek. Dit betrof een samenwerking met de gemeente Laarbeek, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSiB). Gelijktijdig werd er door de gemeentelijke boa’s een controle uitgevoerd binnen de bebouwde kommen van Laarbeek.

Lees het volledige bericht

Akoestisch onderzoek gegund voor geluidssaneringsplan Noord-Brabant

Eind juli zijn alle ODBN-gemeenten in Noord-Brabant per brief geïnformeerd over de uitvoering van de aanpak van geluidsanering van hoog belaste woningen langs drukke wegen in de regio. Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op een voorbereidingssubsidie van het Rijk.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.