Open navigatie

Nieuws

Mooi resultaat behaald met internationale grensactie Brabants buitengebied

Op 28 september heeft SSiB een gezamenlijke internationale handhavingsactie georganiseerd in de grensstreek van België en Nederland. Betrokken waren agenten van de drie Tilburgse politieteams, Landeljke Eenheid, Belgische politie en boswachters van Nederlandse en Belgische natuurorganisaties.

Lees het volledige bericht

Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid 2019

Op donderdag 26 september 2019 organiseren de Provincie Noord-Brabant, de 3 Brabantse Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's de jaarlijkse Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid. De 11e editie alweer. Dit jaar vindt de Studiedag plaats bij Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Lees het volledige bericht

Verstrekkende gevolgen vergunningverlening en toezicht door uitspraak PAS

Op 29 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in proceduresover het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021. Het PAS is strijdig met de Europese regelgeving, zo oordeelt de Raad van State. De kern van de uitspraken van de Raad van State is dat het PAS-beoordelingskader niet meer van toepassing is op een aanvraag om een Wnb-vergunning of een ander toestemmingsbesluit voor een activiteit die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. De uitspraken hebben verstrekkende gevolgen voor initiatieven in alle sectoren en dus het werk van de ODBN.

Lees het volledige bericht

Save the date: Ga mee met de ODBN on Tour!

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is iedere dag in jouw gemeente en regio aan het werk om de leefomgeving gezond en veilig te maken én te houden. Wil je graag van dichtbij ervaren wat we dagelijks doen? Stap dan eens letterlijk in de schoenen van een toezichthouder, handhaver, adviseur of vergunningverlener en leer het werkveld kennen. We vertellen je graag voor welke uitdagingen en dilemma’s we staan, maar bovenal wat ons drijft om dit werk te doen.

Lees het volledige bericht

Samenwerkende 'ogen en oren' tijdens handhavingsactie buitengebied Veghel, Schijndel en St. Oedenrode

Door de handhavers buitengebied van team SSIB (Samen Sterk in Brabant) is op zaterdag 22 juni een grote actie georganiseerd in de omgeving van Veghel, Schijndel en St. Oedenrode. Diverse partijen werkten nauw samen: Politie, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de gemeente Meijerijstad. Het doel van zo’n handhavingsactie is om allerlei overtredingen in het buitengebied aan te pakken die de rust verstoren in de natuur. Denk aan afvaldumpingen, wildcrossers, vissers zonder geldige documenten. Alle misstanden die de boa’s zien, worden aangepakt, eventueel met steun van de politie.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst Samenwerken & de Omgevingswet ODBN: Benut elkaars kennis en kunde!

Voor een volle zaal deelde Wim Tijssen (specialist op het gebied van de omgevingswet) zijn ideeën rondom de invoering van de omgevingswet op donderdag 6 juni in Museum de Siemei in Veghel tijdens de bijeenkomst Samenwerken & de Omgevingswet georganiseerd door de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN).

Lees het volledige bericht

Bestuurlijk-ambtelijke Conferentie 29 mei voor herhaling vatbaar!

29 mei heeft de Bestuurlijk-ambtelijke Conferentie plaatsgevonden in Kloosterhotel ZIN in Vught. Dit keer voor de leden van het Algemeen Bestuur én de ambtelijke vertegenwoordiging van onze deelnemers. De middag werd door de aanwezigen ervaren als ‘positief’ en ‘verbindend’ en met name het samenbrengen van bestuurders én ambtenaren werd als zeer waardevol en nuttig ervaren. Kortom: het thema #samenbouwen werd gevoeld en dit soort bijeenkomsten zijn zeker voor herhaling vatbaar!

Lees het volledige bericht

Toezicht in buitengebied vraagt samenwerking over grenzen heen

Daar draaide het om tijdens de vierde ‘Ontmoeting in het groen’ op donderdagmiddag 16 mei 2019 in Ossendrecht. Maar liefst 175 deelnemers, onder wie een groot aantal toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties kwamen bijeen om te praten over toezicht en handhaving in het buitengebied en samenwerken over de grenzen heen. Alle deelnemers hebben te maken met gebieds-, gemeente- en landsgrenzen. En ook met samenwerkingsgrenzen, technische grenzen en informatie- en communicatiegrenzen. Maar de problematiek in het buitengebied houdt niet op bij deze grenzen. De kernvraag is hierbij: Hoe (ver)leggen we de grenzen om zo goed mogelijk ons werk te doen?

Lees het volledige bericht

Geslaagde handhavingsactie buitengebied Son én Breugel, Nuenen en Best

Op zaterdag 11 mei is er door de SSiB BOA’s een gecoördineerde handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Son en Breugel, Nuenen én Best. In nauwe samenwerking met de BOA’s van de terreinbeherende organisaties van deze drie gemeenten. In november 2018 is er een succesvolle eerste handhavingsdag georganiseerd voor de gemeente Son en Breugel specifiek gericht op het Oud Meer. Op 11 mei is de actie uitgebreid met de gemeenten Best en Nuenen.

Lees het volledige bericht

Voorbereidingen netwerkbijeenkomst 'Ontmoeting in het groen' 16 mei in volle gang

De jaarlijkse informatieve netwerkbijeenkomst ‘Ontmoeting in het Groen’, georganiseerd door de SSiB, heeft inmiddels drie succesvolle afleveringen achter de rug en begint inmiddels een traditie te worden. Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten uitvoerders, toezichthouders, beleidsmakers, leidinggevenden en bestuurders elkaar en praten bij over allerlei onderwerpen die te maken hebben met toezicht en handhaving in het buitengebied. De vierde editie is gepland op 16 mei 2019.

Lees het volledige bericht

Succesvolle handhavingsactie Brabant NL – BE

Op vrijdag 26 april 2019 is er door 14 opsporingsambtenaren uit Nederland en België een gecoördineerde handhavingsactie gehouden in Brabantse natuurgebieden en de grensstreek Nederland België. Het hoofddoel was om grensoverschrijdend te netwerken en de mogelijkheden en beperkingen te ontdekken van het werken in elkaars landen.

Lees het volledige bericht

Versterking BOA’s buitengebied Brabant

Vanaf vandaag starten maar liefst 9 extra ‘Groene BOA’s’ in het buitengebied van Brabant om zo de organisatie Samen Sterk in Brabant (SSiB) meer slagkracht te geven. SSIB is een provinciebrede netwerkorganisatie voor de handhaving in het buitengebied. Dankzij impulsgelden van de Provincie Brabant is het team nu uitgebreid naar 16 BOA’s.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.