Open navigatie

Nieuws

Convenant Groene Handhaving ondertekend

Donderdag 18 mei werd het Convenant Groene Handhaving ondertekend door gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, natuurbeheerders en de Provincie Noord-Brabant.

Lees het volledige bericht

Wijzigingen Bodemloket Brabant Noord

Sinds begin 2017 zijn de gemeente Boxtel en Haaren aangesloten bij de bodemapplicatie Bodemloket Brabant Noord. Door de aansluiting van beide gemeenten is ook de bodemrapportage, waarvan iedereen gratis gebruik kan maken, aangepast.

Lees het volledige bericht

Omgevingsdienst Brabant Noord wil harde aanpak milieucriminaliteit

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) wil de komende jaren toezicht en handhaving veel meer uitvoeren op basis van de milieu- en maatschappelijke effecten. Daarnaast wil zij een harde aanpak van de zware milieucriminaliteit. Er komen steeds meer signalen van toezichthouders dat criminelen zich verrijken ten koste van het milieu en de gezondheid van mensen.

Lees het volledige bericht

De drie Brabants omgevingsdiensten op bezoek bij de statenleden

Onlangs maakten de Statenleden van de provincie op een persoonlijke manier kennis met de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Lees het volledige bericht

Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken

Bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, zijn ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn.

Lees het volledige bericht

ODBN treft veel overtredingen aan bij grote grondopslagen

De ODBN heeft in 2016 bij grote grondopslagen veel overtredingen aangetroffen. Aannemers en grondbanken nemen grond in, slaan dit op en verkopen het weer. Vooral bij het samenvoegen van kleinere partijen tot één grote partij grond, worden veel fouten gemaakt. Als deze grond weer wordt toegepast om terreinen op te hogen kan dat risico’s geven voor de gebruikers. In 2017 gaat de ODBN daarom extra toezicht houden hierop.

Lees het volledige bericht

Derde bijeenkomst Werkplaats Keukenafval

Afgelopen 7 maart vond de derde bijeenkomst van de Werkplaats Keukenafval plaats bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in ‘s-Hertogenbosch. In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval in het restafval te verkleinen.

Lees het volledige bericht

Zeven illegale asbestverwijderingen stilgelegd

In de eerste maanden van 2017 heeft de ODBN zeven illegale asbestsaneringen opgespoord en de werkzaamheden stilgelegd. Illegale saneringen geven grote gezondheidsrisico’s voor mensen. De ODBN spoort steeds meer illegale activiteiten op en pakt deze aan.

Lees het volledige bericht

Meld je aan: 7 maart 2017 bijeenkomst Werkplaats Keukenafval

7 maart vindt de derde bijeenkomst plaats van de Werkplaats Keukenafval bij de Omgevingsdienst Brabant Noord in ‘s-Hertogenbosch. In de Werkplaats Keukenafval gaan gemeenten op zoek naar manieren om keukenafval in het restafval te verkleinen

Lees het volledige bericht

Informatie over de nieuwe wet Natuurbescherming

Per 1 januari jl. is de nieuwe wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet.

Lees het volledige bericht

Geurklachten Noord-Brabant en Zuid-Holland

Een vreemde geur trekt over de provincie Noord-Brabant en Zuid-Holland. Metingen hebben geen bijzondere stoffen of verhoogde concentraties van normaal voorkomende stoffen stoffen in de lucht aangetoond.

Lees het volledige bericht

Brabantse omgevingsdiensten bundelen krachten ketentoezicht asbest

De Brabantse omgevingsdiensten hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen milieucriminaliteit in de asbestketen en zetten hier nieuwe, succesvolle methoden voor in. Door informatie te bundelen en uit te wisselen met partijen als politie, justitie, inspectiediensten en gemeenten, komen bedrijven die een potentieel risico vormen in de keten duidelijk in beeld en kunnen zij ieder moment geconfronteerd worden met toezicht.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.