Open navigatie

Nieuws

De PAS in werking getreden

Op woensdag 1 juli is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.

Lees het volledige bericht

Helderheid in regels rond zuiveringssystemen

Onduidelijkheden in de regelgeving rond zuiveringssystemen zijn opgehelderd door overleg tussen de ODBN, Waterschap Aa en Maas, het Programma Schoon Water voor Brabant en het Ministerie van I&M.

Lees het volledige bericht

De PAS treedt binnenkort in werking

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. De ODBN is druk bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding.

Lees het volledige bericht

Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid van start

Op 1 maart 2015 is het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid officieel van start gegaan. De ODBN is één van partijen die hieraan deelneemt.

Lees het volledige bericht

Beoordeling Verordening ruimte 2014 en Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Op 19 maart 2014 zijn de Verordening ruimte (Vr 2014) en de hieruit voortkomende Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) in werking getreden.

Lees het volledige bericht

Bestuurlijke bijeenkomst Transitie Zorgvuldige Veehouderij

Op woensdag 22 april 2015 is er een bestuurlijke bijeenkomst over het transitieproces naar een zorgvuldige Veehouderij.

Lees het volledige bericht

ODBN ondersteunt OMWB

Op 3 maart 2015 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten tussen de drie Brabantse Omgevingsdiensten.

Lees het volledige bericht

SSiB staat paraat op Landelijke Opschoondag

Zaterdag 28 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, staan de regiohandhavers van Samen Sterk in het Buitengebied paraat om meldingen van burgers op te pakken.

Lees het volledige bericht

Omgevingsdienst Brabant Noord maakt werk van toezicht asbest

De ODBN gaat werken met het nieuwe protocol informatie-uitwisseling milieuhandhaving asbest van het PIM.

Lees het volledige bericht

Succesvolle themabijeenkomst asbest

Op donderdag 29 januari waren meer dan 30 gemeentelijke bouwplantoetsers en bouwinspecteurs aanwezig bij een themabijeenkomst over asbest.

Lees het volledige bericht

Transitie zorgvuldige veehouderij speerpunt BPO

Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) heeft zes speerpunten in 2015. Een van deze speerpunten is de transitie zorgvuldige veehouderij.

Lees het volledige bericht

Programmatische Aanpak Stikstof ter inzage

Sinds 10 januari ligt de ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)ter inzage. Naar verwachting treedt de PAS tegen de zomer in werking.

Lees het volledige bericht